Parallelt med likestillingskampen på 1970-tallet, var det en het debatt i kirkelige miljøer om kvinnelige prester. Ukeavisen Vår Kirke, utgitt av Oslo Indremisjon (nå Kirkens Bymisjon) var en sentral aktør og arena i den kirkelige samfunnsdebatten fram til nedleggelsen i 1982. I spalten «Fra sidelinjen» var Jorun Fougner gjesteskribenten i nr 23/1977. Tittelen var «Intervju med mannlig prest». Vi gjengir det her, noe forkortet.