I det siste halve året har det vært to sentrale kirkelige begiven-heter. Den ene er femtiårsjubileet for den første kvinnelige presten, Ingrid Bjerkås. Det er blitt markert ved flere anledninger. Og i april var det Kirkemøte. Her ble det blant annet lagt fram en undersøkelse av kirkens omdømme i det norske folk. Det var andre og langt viktigere saker på møtet, men undersøkelsen berører, om ikke direkte, det omdømmet som blant annet striden om kvinnelige prester har etterlatt seg. Hvorvidt Den norske kirke skal la seg styre eller påvirke av slike målinger kan selvsagt diskuteres, men det kan ikke være uvesentlig hvilket ansikt kirken viser det norske folk.