Å bevege seg og sove i kunstverk av temporært og tilsynelatende verdiløst materiale som snø og is, åpner for særegne erfaringer. Alle hotellene har iskirker eller snøkapell bygget av hotelleierne utenfor kirkelig initiativ og orden. Fokus i denne studien er en lesning av verk-estetikken og materialbruken i disse hotellene, i lys av Bente Alver m. fl. sin teori om re-fortrylling og i lys av Pål Repstads begrep bruksteologi.