I dag tematiseres lykke ofte som den enkeltes ansvar. Lykken er en tilstand, man selv kan etablere sig i. Livsstilsbladene flyder over med artikler, der behandler forholdet mellem krop, sind og ånd og inddrager åndelige dimensioner eller spiritualitet. Læserne opfordres til at vende blikket ind ad, lytte til den indre stemme og til at finde deres egen sandhed. Lykke afhænger i denne forestilling af i hvor høj grad man er i stand til at tænke den frem.