Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kommentar
(side 101-102)
av Dag Skullerud
(side 103-113)
av Mette Nergård
Sammendrag

Hvorfor snakker man ikke om annet samliv enn ekteskap i Den katolske kirke? Ser vi oss omkring, er det dessverre ganske mange som ikke lenger lever i sitt første ekteskap. Virkeligheten er en annen enn kirkens lære på dette området. Men noen åpen debatt om kjæresteforhold mellom voksne eller om samboerskap finnes ikke. Homofile forhold er på alle måter tabu. Det finnes ingen homoaktivister i Den katolske kirke. Det er ikke nødvendig, sier enkelte prester, for kirken spør ikke etter seksuell legning, den inkluderer alle. Men er det inkluderingen som gjør at samliv utenfor ekteskap er et ikke-tema i Den katolske kirke? Jeg vil tro det motsatte, at det er frykt for å bli ekskludert som hindrer katolikker i å snakke om utenomekteskapelige forhold.

Vitenskapelig publikasjon
(side 114-133)
av Tonje Maria Mehren
Sammendrag

Engler er i tiden. Det er mange som snakker med engler og med de døde. Nyåndeligheten er midt i blant oss. Men er denne åndeligheten så ny i norsk sammenheng? Eller kan noen kvinner og deres åndelige søken for hundre år siden, sette dagens englesamtaler og spiritisme i et historisk perspektiv og bidra til en større forståelse av dagens nyåndelige strømninger?

(side 136-143)
av Dag Kullerud
Sammendrag

I det siste halve året har det vært to sentrale kirkelige begiven-heter. Den ene er femtiårsjubileet for den første kvinnelige presten, Ingrid Bjerkås. Det er blitt markert ved flere anledninger. Og i april var det Kirkemøte. Her ble det blant annet lagt fram en undersøkelse av kirkens omdømme i det norske folk. Det var andre og langt viktigere saker på møtet, men undersøkelsen berører, om ikke direkte, det omdømmet som blant annet striden om kvinnelige prester har etterlatt seg. Hvorvidt Den norske kirke skal la seg styre eller påvirke av slike målinger kan selvsagt diskuteres, men det kan ikke være uvesentlig hvilket ansikt kirken viser det norske folk.

(side 144-145)
av Jorun Fougner
Sammendrag

Parallelt med likestillingskampen på 1970-tallet, var det en het debatt i kirkelige miljøer om kvinnelige prester. Ukeavisen Vår Kirke, utgitt av Oslo Indremisjon (nå Kirkens Bymisjon) var en sentral aktør og arena i den kirkelige samfunnsdebatten fram til nedleggelsen i 1982. I spalten «Fra sidelinjen» var Jorun Fougner gjesteskribenten i nr 23/1977. Tittelen var «Intervju med mannlig prest». Vi gjengir det her, noe forkortet.

(side 146-152)
av Mette Elisabeth Nergård
Sammendrag

Jeg går inn i emner som interesserer meg, men det er alltid risikofylte emner. Her er det noe som er tabubelagt, og som jeg ønsker å åpne for, kan jeg tenke. Hvis noe er lukket for meg, er det kanskje lukket for andre også. Det sier Nikolaj Frobenius som spør seg: Hva er sadisme? Hva er ondskap? Hva er frykt? Det er slike tema han skriver om.

(side 153-167)
av Trond Berg Eriksen
Sammendrag

Det kan virke fremmedgjørende på oss som ikke er en del av bevegelsen, at Rudolf Steiner gjerne fremheves som en stor unntagelse. I historisk lys spiller han for det meste med kort som ble utdelt i 1890-årene, og som han i høy grad deler med sin samtid. Selv kalte han seg en «individualistisk anarkist» (1898). Jeg vil portrettere ham som en dyktig, modernistisk krisetenker av en type som ikke var ukjent år 1900.

(side 168-182)
av Kirsten Marie Bovbjerg
Sammendrag

I dag tematiseres lykke ofte som den enkeltes ansvar. Lykken er en tilstand, man selv kan etablere sig i. Livsstilsbladene flyder over med artikler, der behandler forholdet mellem krop, sind og ånd og inddrager åndelige dimensioner eller spiritualitet. Læserne opfordres til at vende blikket ind ad, lytte til den indre stemme og til at finde deres egen sandhed. Lykke afhænger i denne forestilling af i hvor høj grad man er i stand til at tænke den frem.

Vitenskapelig publikasjon
(side 183-201)
av Heid Leganger-Krogstad
Sammendrag

Å bevege seg og sove i kunstverk av temporært og tilsynelatende verdiløst materiale som snø og is, åpner for særegne erfaringer. Alle hotellene har iskirker eller snøkapell bygget av hotelleierne utenfor kirkelig initiativ og orden. Fokus i denne studien er en lesning av verk-estetikken og materialbruken i disse hotellene, i lys av Bente Alver m. fl. sin teori om re-fortrylling og i lys av Pål Repstads begrep bruksteologi.

(side 209-213)
av Ingvill Thorson Plesner
Sammendrag

Det er mulig å tolke det politiske kompromisset inngått natt til 11. april 2008 som at statskirkeordningens dager er talte. I hvert fall skal dagens form for statskirkeordning med Kongens kirkestyre avvikles, slik at blant annet Den norske kirkes egne organer skal utnevne biskoper. Kompromisset inneholder likevel et krav om at kirken gjennomfører interne demokratireformer som gir økt valgdeltakelse før forholdet til staten endres.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon