Religion dukker oftere opp som tema i mediene enn for ti år siden. Hvordan kan man studere medienes fortellinger og fortegninger om religion? Denne artikkelen skisserer tilnærminger til temaet «religion og medier» fra en medievitenskapelig innfallsvinkel.