Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kommentar
(side 3-4)
av Oddbjørn Leirvik
Fagfellevurdert
Vitenskapelig publikasjon
(side 5-17)
av Knut Lundby
Sammendrag

Religion dukker oftere opp som tema i mediene enn for ti år siden. Hvordan kan man studere medienes fortellinger og fortegninger om religion? Denne artikkelen skisserer tilnærminger til temaet «religion og medier» fra en medievitenskapelig innfallsvinkel.

(side 18-27)
av Maj-Brit Wadell
Sammendrag

Under sin livstid var Emanuel Vigeland (1875–1948) känd för sin kyrkliga konst, i synnerhet sina glasmålningar. Men dagens konstpublik ser honom troligen i första hand som freskomålaren som skapat Tomba Emmanuelle, det museum som han byggde för sin egen konst på Slemdal i västra Oslo och där han ligger begravd. Få besökare känner till att inredningen i gravrummet med det exklusiva labradorgolvet till stor del bekostades av -Quislings regering. Efter befrielsen plågades Vigeland av skuldkänslor och försökte att på olika sätt göra upp med sitt samvete.

(side 29-40)
av Oddbjørn Leirvik
Sammendrag

Våren 2010 vart spørsmålet om muslimar sitt forhold til jødar eit aktuelt tema i Norge, i tilknyting til ein NRK-reportasje som avdekte hets mot jødar frå muslimske medelevar på ein del skular i Oslo. Oppslaget vart uansett opplevd som så alvorleg at Kunnskapsdepartementet straks nedsette ei arbeidsgruppe som fekk i mandat å foreslå haldningsskapande tiltak mot rasisme og antisemittisme i skulen.

Intervju
(side 42-49)
av Mette Elisabeth Nergård
Sammendrag

Bilder man ikke glemmer, mennesker man ikke glemmer, stemninger som blir sittende. I dette landskapet av kjente ting lyser det hvite stakittgjerdet mot et mørke, smijernsgelenderet over avgrunnen. Gro Dahles verden viser det enkleste enkle ved å være menneske: vandringen gjennom hverdagene med døden som følgesvenn tett ved.

(side 50-56)
av Trond Bakkevig
Sammendrag

Når Grunnloven endres våren 2012, kommer det som resultat av flere runder med utredninger. Statskirken har vært under debatt siden 1859, og innholdet i statskirkeordningen er på ingen måte det samme i dag som det var da Eidsvoldsmennene vedtok Grunnlovens §2: «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.» Ikke minst gjelder det Grunnlovens §16: «Kongen anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste, alle Møder og Forsamlinger om Religionssager, og paaser, at Religionens offentlige Lærere følge de dem foreskrevne Normer.»

Tro og viden
(side 57-72)
av Hans Raun Iversen
Sammendrag

Når vi i Norden i flere årtier har hævdet, at vi hver især er «kristne på vores egen måde» (Hamberg 1989), så skyldes det hverken akut selviscenesættelse eller knæfald for markedet, hvor enhver jo køber sit – om end fra de samme hylder. Det skyldes, at vi kun kan orientere os ud fra det, som vi tror, er særligt for os som enkeltindivider, allerhelst knyttet til en personlig -erfaring, som hin enkelte iblandt os har haft.

Norsk kristenliv tidlig på 1900-tallet
(side 73-85)
av Kirsten Marie Bovbjerg
Sammendrag

I dag tematiseres lykke ofte som den enkeltes ansvar. Lykken er en tilstand, man selv kan etablere sig i. Livsstilsbladene flyder over med artikler, der behandler forholdet mellem krop, sind og ånd og inddrager åndelige dimensioner eller spiritualitet. Læserne opfordres til at vende blikket ind ad, lytte til den indre stemme og til at finde deres egen sandhed. Lykke afhænger i denne forestilling af i hvor høj grad man er i stand til at tænke den frem.

(side 87-97)
av Marius Timmann Mjaaland
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon