Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kommentar
(side 189-191)
av Oddbjørn Leirvik
(side 192-200)
av Kåre Fuglseth
Sammendrag

Noreg har fått nye utdanningar for lærarar til grunnskulen, utdanningar som no er utan obligatorisk RLE-fag (religion, livssyn og etikk). For første gong i historia har vi no ei lærarutdanning utan religionskunnskap som emne. I ei tid med laber søking til utdanningane vil dette naturleg nok føre til store omleggingar og jamvel nedleggingar av fagmiljøa knytte til RLE-faget, men det store spørsmålet er sjølvsagt kva dette til sist fører til for læraryrket og for grunnskulane sjølve.

(side 201-209)
av Peter Normann Waage
Sammendrag

Gjennom hele sitt liv og i alle sine store romaner søkte Dostojevskij å komme til klarhet hva angår Kristi betydning på jorden og i menneskenes historie. Han er en av de ytterst få forfattere fra den nyere tid som har portrettert Kristus i en roman som henter handlingen fra forfatterens egen tid.

(side 210-222)
av Vemund Warud
Sammendrag

Menneskeheten ser ut til å ha en ustoppelig tilbøyelighet til å tro på ting som ikke eksisterer i det naturvitenskapelige verdens-bildet. For et intellektuelt menneske er dette forvirrende. Hva kan vi egentlig tillate oss å tro på? Hva kan naturvitenskapen si noe om og hva kan den ikke si noe om? For å få svar på dette og hint har jeg gått til de lærde, for anledningen professor i biologi Kristian Gundersen, filosof og human-etiker Kaja Melsom, professor i teologi Trond Skard Dokka, healer Inge Ås og professor i fysikk Øyvind Grøn.

(side 224-235)
av Tove Elisabeth Kruse
Sammendrag

Patienternes opfattelse af årsager til egen sygdom har tyngdepunkt i generelle og langvarige livsbelastninger, i livskriser, samt i de psykologiske mønstre, som bestemmer den enkeltes reaktion på og håndtering af livet og dets utfordringer.

(side 236-242)
av Mette Elisabeth Nergård
(side 243-253)
av Rolv Nøtvik Jakobsen
Sammendrag

Det offentlege ordskiftet kan lett formidle inntrykk av at ein god teolog først og fremst er ein dyktig polemikar. Ein slik teolog kan punktere alle argumenta til motstandarane og er i stand til å vise at også i denne saka er det eigentleg to alternativ: Det feilaktige standpunktet du har på den eine sida og det eg står for på den andre.

(side 254-264)
av Sigurd Hjelde
Sammendrag

I den kristne troslæren er det flere punkt vi som moderne mennesker har vansker med å komme til rette med; et av dem er utvilsomt læren om den såkalte arvesynden. Hvordan kan vi vel forestille oss at et nydelig, uskyldig lite spedbarn allerede fra fødselen av skulle være belastet med skjebnetung syndeskyld og dermed må gjelde som en fordømt synder?

(side 265-276)
av Per Bjørnar Grande
(side 278-289)
av Kjell Madsen
Sammendrag

Thomas Manns hovedverk, tetralogien Josef og hans brødre (1933–1943) er et av århundrets dristigste romanprosjekter og står i en særstilling blant «bibelromaner». Religionsfilosofiske innslag er så tydelige og så kontroversielle at kommentarer står i fare for å svulme som romanteksten selv. Verket, i norsk oversettelse, omfatter drøyt 1400 sider. Her skal jeg fokusere på ett tema: monoteismens stilling til friheten.

(side 290-298)
av Even Borch
Sammendrag

Per kommer med sin mor til gudstjenesten. Han går litt ustødig, men finner sin faste plass i benken. Etter preludiet applauderer han kraftig. Noen i menigheten smiler og nikker til Per. De kjenner ham. Noen i dåpsfølget kikker litt usikre bort på ham. Andre prøver å late som de ikke har merket noe spesielt. Per koser seg tydeligvis under salmene og liturgien. Under prekenen snur han seg og betrakter det store flotte orgelet opp på galleriet nøye. Så inviterer presten til nattverd. Da er Per den første til å reise seg og springer nesten opp til alterringen. Med et stort smil tar han imot brødet og vinen. Litt applaus blir det der også. Hele menigheten smiler. De som ikke turte å gå fram har fått noe å tenke på. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i benkene. Per snapper et kakestykke. Så vil han ut. Han har fått med seg det viktigste.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon