Monstre, mirakler, magi, engle, elvere, troldmænd og orker -trives i bedste velgående i dag. Avatar, Harry Potter, Ringenes Herre, Narnia, Star Wars og computerspil som World of Warcraft er blevet en uomgængelig del af populærkulturen. Denne fantasy-genre – fra Tolkien og Lewis til Buffy the Vampire Slayer og Pullmans His Dark Materials – genbruger i vid udstrækning motiver, væsener, og strukturer fra kendte religioner, og gennem de senere år er grænsen mellem fantasy og religion blevet stadig mere udvisket.