I tidligkristne miljøer ble det ble lansert flere ulike jesusbilder. Også i Koranen, som ble til i et miljø hvor kristendommen var vel etablert, finnes visse spenninger i det bildet som formidles om Jesu natur og hans forhold til Gud. I mange av Koranens utsagn om Jesus ser vi dessuten paralleller til noen av de jesusbildene som ble diskutert i tidligkristen tid, noe vi kan se på som et resultat av en historisk-kulturell utvikling. Vi vil vise hvordan noen av disse diskusjonene om Jesus reflekteres i Koranen, og hva som særpreger den koranske forståelsen av Jesus.