Hvilken plass har Jesus i trosopplæringen? Hvilke bilder er det vi tegner av ham? Bakgrunnen for mine tanker er de kritiske spørsmålene jeg stiller i boken Gåten Jesus. Én fortelling – mange stemmer «Oriens Forlag», 2009. Der utfordrer jeg monotonien i tradisjonell forkynnelse og forsøker å løfte frem polyfonien, de mange ulike stemmene som taler om den gåtefulle mesteren.