«Så lite er det av kristent innslag i Munchs kunst: Det er mindre enn intet», skrev teolog og kirkehistoriker Einar Molland i 1939. Ikke så mye som en korsfestelsesscene. Munch må ha levd i en avkristnet verden; kunsten demonstrerer «en gjennemført frigjorthet fra vår kulturs kristne arv». 60 år senere kom teolog Paul Nome til stikk motsatt resultat i sin doktoravhandling (Oslo 2000), etter å ha gått grundig gjennom kunstnerens etterlatte nedtegnelser.