Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 3-4)
av Dag Kullerud
(side 5-11)
av Inge Lønning
Sammendrag

Saken om salg av festetomter eiet av Opplysningsvesenets fond har stor økonomisk rekke-vidde. Dersom alle festere gjør bruk av retten til å kjøpe til sterkt nedsatt pris, kan fondets verditap komme til å dreie seg om opp til 1,5 mrd. kroner. Om, og i tilfelle hvordan, dette vil bli kompensert i forhold til de kirkelige formål fondet er lovpålagt å tjene, er uavklart fra regjeringens og stortingsflertallets side. Viktigere enn sakens økonomiske rekkevidde er likevel den prinsipielle: kan et politisk flertall velge å sette til side de grenser Grunnloven – i dette tilfelle § 106 – setter for lovgivers handlefrihet? Oslo tingrett svarte i sin dom av 15. oktober i fjor et klart og utvetydig nei på spørsmålet. Etter at staten har anket dommen, er det opp til Høyesterett å gi det endelige svaret.

(side 12-34)
av Einar Kongsbakk
Sammendrag

Jeg var ti år gammel da Caryl Chessman ble henrettet i San Quentin. Siden den gang har saken aldri sluppet taket i meg. 50 år senere befant jeg meg inne i dødskammeret – denne absurde innhegning som ikke lar seg verken forsvare eller forklare. Først noen ord fra Bergens Tidende 3. mai 1960.

(side 36-42)
av Mette Elisabeth Nergård
Sammendrag

Kjersti Annesdatter Skomsvold debuterte i 2009 med en roman som handler om en av de usynlige blant oss. Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg heter den. Mathea, som er blitt en gammel dame, er ensommere enn de fleste og svært opptatt av døden. Det er også forfatteren.

(side 43-50)
av Inge Eidsvåg
Sammendrag

I det siste er det i noen miljøer blitt vanlig å snakke lett foraktelig om dialog. Som en litt godfjottet akademisk øvelse, som nok kan gi hygge under lysekronene i seminarrommet, men som har liten eller ingen betydning for det praktiske liv. Eller for fred i verden.

(side 51-63)
av Ole Jakob Løland
Sammendrag

Hvilket blikk er det vi ser med når enda en humanitær katastrofe stiger opp i medie-horisonten? Har de øynene vi ser med forbindelser til kolonialismen?

(side 64-76)
av Sturla J. Stålsett
Sammendrag

Er en annen verden mulig? Det er et spørsmål som mange stiller seg i våre dager, der klimakrise, finanskrise, pandemier og fattigdom preger mediebildet. Det er også et spørsmål som kan være ladet med endetid og utopisk forventning, det den kristne teologien kaller et eskjatologisk spørsmål.

(side 77-83)
av Gyrid Gunnes
Sammendrag

Det er blitt skrevet om betydningen av Ruth Maiers dagbok for forskjellige fagdisipliner (se eksempelvis Morgenbladet 09.05. 2008). Det følgende er en refleksjon over et forsøk på å lese Ruth Maier i dialog med mitt eget fagfelt, teologien.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon