Stening for hor forbindes i dag med islamisk sharialov. Men dødsstraffen for hor fra Det gamle Testamente satte sig spor også i de vesteuropæiske staters lovgivning frem til oplysnings-tiden. I artiklen opridses historien om sanktionerne over for ægteskabsbrud inden for den kristne tradition.