Resignasjon er ikke tidens melodi. Dens nødvendighet fortrenges og avledes gjennom overdrevne aktiviteter slik at evnen til å eldes med verdighet blir borte. Kanskje er det i dag nødvendig med øvelser for å gjenvinne en dyd som våre forfedre anså som alderdommens adelsmerke.