– Jeg kjenner at jeg er ferdig med de temaene forfatterskapet har kretset omkring. Hittil har jeg skrevet mye om kvinner som strever uten å få til noen likevekt i livet. Sånn sett er jeg klar for en ny epoke der jeg møter verden mer uhildet, i en viss forstand fri fra fortid. Det er som om jeg med det jeg har skrevet til nå har sonet ferdig, nesten som om jeg har sittet i et fengsel, sier Vigdis Hjorth ettertenksomt.