Gudstjenestelivet i Den norske kirke er i endring. Akkurat i disse dager sitter sekretariatet i Kirkerådet og bearbeider høringssvarene fra et hundretalls prøvemenigheter, biskoper, fakulteter og råd for å utmeisle et endelig forslag til ny hovedgudstjeneste for Den norske kirke. Av de 250 spørsmålene som høringsinstansene er bedt om å ta stilling til, er det ett som ganske sikkert vil bli særlig kommentert. Det er spørsmålet om alterets bruk og plassering.