Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kommentar
(side 295-296)
av Inge Lønning
Vitenskapelig publikasjon
(side 297-308)
av Per Ingesman
Sammendrag

Stening for hor forbindes i dag med islamisk sharialov. Men dødsstraffen for hor fra Det gamle Testamente satte sig spor også i de vesteuropæiske staters lovgivning frem til oplysnings-tiden. I artiklen opridses historien om sanktionerne over for ægteskabsbrud inden for den kristne tradition.

(side 310-314)
av Nils Johan Lavik
Sammendrag

Resignasjon er ikke tidens melodi. Dens nødvendighet fortrenges og avledes gjennom overdrevne aktiviteter slik at evnen til å eldes med verdighet blir borte. Kanskje er det i dag nødvendig med øvelser for å gjenvinne en dyd som våre forfedre anså som alderdommens adelsmerke.

(side 315-332)
av Jan Terje Christoffersen
Sammendrag

Gudstjenestelivet i Den norske kirke er i endring. Akkurat i disse dager sitter sekretariatet i Kirkerådet og bearbeider høringssvarene fra et hundretalls prøvemenigheter, biskoper, fakulteter og råd for å utmeisle et endelig forslag til ny hovedgudstjeneste for Den norske kirke. Av de 250 spørsmålene som høringsinstansene er bedt om å ta stilling til, er det ett som ganske sikkert vil bli særlig kommentert. Det er spørsmålet om alterets bruk og plassering.

Intervju
(side 333-336)
av Dag Kullerud & Mette Elisabeth Nergård
Sammendrag

– Jeg kjenner at jeg er ferdig med de temaene forfatterskapet har kretset omkring. Hittil har jeg skrevet mye om kvinner som strever uten å få til noen likevekt i livet. Sånn sett er jeg klar for en ny epoke der jeg møter verden mer uhildet, i en viss forstand fri fra fortid. Det er som om jeg med det jeg har skrevet til nå har sonet ferdig, nesten som om jeg har sittet i et fengsel, sier Vigdis Hjorth ettertenksomt.

(side 337-346)
av Hans-Petter Fagerli
Sammendrag

Å filosofere er å lære å dø, visstnok. Uten helt å ane hvorfor har jeg brukt over ti år på å undres over hva jeg mener om aktiv dødshjelp. Jeg har ennå ikke tatt noe standpunkt.

(side 347-356)
av Ola Tjørhom
Sammendrag

Det finnes en mengde katolske blogger, også her til lands. Mange av disse framstår som representanter for en nykonservativt farget «betongkatolisisme», mener Ola Tjørhom som selv er katolikk. I denne artikkelen har han sett på noen eksempler i et kritisk perspektiv.

(side 357-365)
av Carl Morten Amundsen
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon