Kirke og Kultur har invitert utvalgte forfattere til å levere salmer som et apropos til den nye salmeboken. Først ute er «Nattsalme» av Jon Fosse.

Nattsalme

Det finst ei jord som opnar opp

sitt djup av svarte natt

og løyner både sjel og kropp

til ingenting er att

  

Det finst ei natt som møter deg

og tek deg mildt imot

og lèt deg kvila æveleg,

di hand, di sjel, din fot

  

Det finst frå Gud i alt som er,

i jord og nattevrimmel,

di sjel er hans, du er hans verd,

du lyser fram hans himmel

Jon Fosse