Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 95-96)
av Inge Lønning
- på gresk: henologi - er en eksotisk plantei den norske lærdomstradisjons have. Derfor har det krav på oppmerksomhetnår en norsk filosof og idéhistoriker samler fruktene av et langtlivs maurflittige forskerinnsats i ...
(side 99-104)
av Asbjørn Aarnes
1Jeg tror vi står overfor en av de virkelige store filosofer. Det heter jo at man sjelden blir profet i sitt eget land, og det har vel også rammet Wyller ...
(side 105-118)
av Kjell Madsen
Dette er hovedverket i norsk filosofi i det 20. århundre. Det ble skrevet flere artikler med større stringens, og enkelte titler er mer velkjente, men når det gjelder bredde og dybde ...
(side 135-147)
av Tore Frost
Artikkelens tittel krever noen innledende kommentarer. Min oppgave er å redegjøre generelt for orfismens idétradisjon og dens betydning for den platonistiske enhetsfilosofi i den norske filosof Egil A. Wyllers tolkning ...
(side 149-162)
av Marius G. Mjaaland
Med utgangspunkt i talen Ved en Grav (1845) og verket Kjerlighedens Gjerninger (1847) ser jeg på hvordan døden introduserer en differens i refleksjonen rundt selvet i Søren A. Kierkegaards tenkning. Døden trekkes ...
(side 163-175)
av Knut Alfsvåg
Egil A. Wyller har hevdet at det også er mulig å forstå Martin Luther ut fra den platonske enhetslære. Det er mye som tyder på at det er riktig; det ...
(side 177-185)
av Grete Refsum
Når teologer tar opp temaet estetikk eller kunst, griper de gjerne begeistret til motiver fra oldkirken, middelalderen og endatil barokken. For en som selv er billedkunstner og strever med temaet ...
(side 187-195)
av Merethe Roos
Tekstutdragene i Johannes Brahms' sakrale musikk har hittil vært sett som uttrykk for en reduksjon av det kristne budskap. Imidlertid har man tidligere møtt tekstene med en tradisjonell og dogmatisk ...
(side 197-204)
av Per Kristian E. Norheim
Forrige høst var den norske forfatteren Arnold Eidslott (f. 1926) aktuell med en ny diktsamling, Arameisk i Roma. Eidslott har de senere årene markert seg som en av de mest særegne ...
(side 205-220)
av Åse Røthing
«Homoseksuelle samliv og kristen moral» er en tittel som åpner for flere ulike innfallsvinkler. I denne teksten skal jeg hovedsakelig drøfte noen ulike forståelser av seksualitet. Jeg skal med andre ...
(side 221-235)
av Olav Tveito
Eit markant brot med barndommens «pontoppidanske» kristendomsarv har av Vinje-granskerar blitt oppfatta som det mest karakteristiske ved Vinje sitt syn på på kyrkje og kristendom. Artikkelforfattaren drøftar kritisk dette ...
(side 237-247)
av Harald Nygaard
Målet med denne artikkelen er først å gjøre en kort analyse av ungdomskulturen og kristen ungdoms forhold til den økumeniske tradisjon. Videre vil vi i et økumenisk perspektiv drøfte utviklingen ...
(side 249-260)
av Olav Hovdelien
Umberto Eco har lenge vært en av Europas mest innflytelsesrike intellektuelle, en innflytelse som går langs både en faglitterær og en skjønnlitterær akse. Med sin siste skjønnlitterære bok Baudolino1 har ...
(side 261-271)
av Hans Christofer Børresen
Komplementaritet henspeiler på at et fenomen eller en substans kan ha dobbeltnatur, altså to helt ulike komplementære naturer. Komplementaritet er et nyttig begrep i kvantemekanikkens mikroskala. Den Nikenske forestilling om ...
(side 273-278)
av Sigurd Bergmann
Genom tiderna har vi ägnat förvånansvärt lite uppmärksamhet åt förhållandet mellan etiken och rummet, mellan moralen och platsen. Överraskande nog gäller det även för miljöetiken, trots att nästan vartenda ärende ...
Debatt
(side 279)
av Roald Iversen
Det hender - ganske ofte - at redaktøren for Kirke & Kultur, Inge Lønning, skriver gode ledere i det tidsskriftetsom han har redigert i en årrekke. Derfor kan man tolerere at han ...
Bokomtale
(side 281-282)
av Hans Stifoss-Hanssen
H. Herrestad, A. Holt og H. Svare (red.): «Philosophy in Society» (Unipub forlag 2002)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon