Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kirke og Kultur
Kirke og kultur er et åpent, frittstående og tradisjonsrikt tidsskrift som fokuserer på verdispørsmål og verdidebatt og utgir artikler om religion, kultur og samfunn, litteratur, etikk og filosofi. Tidsskriftet ble i 2008 kåret til Årets tidsskrift.

Debatt om estetiske, etiske, religiøse, sosiale og politiske spørsmål har en sentral plass. Ved å trekke inn landskap og omgivelser, riter, miljø og kjønnsanalytiske perspektiver, vil redaksjonen åpne for vid orientering og nye impulser til forståelse av utviklingen og særtrekkene i det samfunnet og den kulturen vi tilhører.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord.

Kirke og kultur er et allmennkulturelt tidsskrift med en bred leserkrets blant kulturinteresserte og samfunnsengasjerte.

Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året.
Redaktør
Dag Kullerud, journalist og forfatter

Vitenskapelig redaktør
Oddbjørn Leirvik, professor

Redaksjonssekretær
Runa Torp Vivé

Redaksjon
Inger Vederhus, førstelektor
Frøydis Indgjerdingen, assisterende generalsekretær
Lars Laird Iversen, Førsteamanuensis
Kjetil Hafstad, professor
Mette Elisabeth Nergård, førstelektor og forfatter
Rolv Nøtvik Jakobsen, førsteamanuensis
Kristin Gunleiksrud, generalsekretær

Redaksjonens adresse
Kirke og Kultur-redaksjonen
Universitetsforlaget
Pb 508 Sentrum
N-0105 Oslo

Konta​kt
kirkeogkultur@gmail.com
Kirke og Kultur er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på www.idunn.no.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på http://www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, www.idunn.no.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
  • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
  • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
  • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon