Klinisk Sygepleje modtager hver måned mange manuskripter til vurdering. En del af forfatterne ønsker som udgangspunkt en videnskabelig bedømmelse af deres arbejde. Formelt betyder det, at to fagfæller, der som minimum har en ph.d.-grad, ud fra en række kriterier skal lave en uvildig bedømmelse af manuskriptets videnskabelige kvalitet. Måske skulle man tro, at det er lettere at få en artikel gennem en videnskabelig bedømmelse i et dansk/norsk tidsskrift end i et internationalt, men det er ikke tilfældet. Redaktionen på Klinisk Sygepleje sætter en ære i at bibeholde respekten for videnskabeligt arbejde, og vi gør os umage for at finde fagfæller med ekspertindsigt. Vore bedømmelseskriterier adskiller sig ikke fra andre tidsskrifters, ligesom Klinisk Sygepleje indekseres i CINAHL, SveMed+, NorARt og bibliotek.dk.

Heldigvis er der nu så mange i både Danmark og Norge, der har en ph.d.-grad i sygepleje eller beslægtede fag, at det altid lader sig gøre at finde fagfæller, der enten har metodisk eller substantiel indsigt. Vi møder stor velvilje, når vi henvender os med forespørgsler om en videnskabelig vurdering, og det er vi meget taknemmelige for. Per tradition er bedømmelser ulønnet arbejde, som det videnskabelige samfund udfører i et fællesskab, hvor den enkelte nogle gange fungerer som bedømmer og andre gange er den, der bedømmes. Denne naturalieøkonomi betyder blandt andet, at vi ikke kan ulejlige vore travle fagfæller med manuskripter, som vi på forhånd kan se ikke lever op til de videnskabelige kriterier. Altså bliver de ikke sendt videre. I stedet kan forfatterne i visse tilfælde få et tilbud om at publicere deres arbejde som en faglig artikel, hvor der ikke stilles de samme krav om for eksempel overblik over den videnskabelige litteratur på et givent område, stringent brug og kritik af metode, omfang af materiale osv. En faglig artikel åbner også for, at forfatterne kan argumentere for et standpunkt uden at forholde sig videnskabeligt kritisk til det. Dog er der stadig krav om stringens og brug af referencer.

Ønsker man at lufte et personligt eller fagligt standpunkt, kan man skrive et essay. Det er en kort tekst (i Klinisk Sygepleje maks. 1.500 ord) om et emne skrevet i en lettilgængelig og personlig stil. Essays er præget af forfatterens refleksioner og overvejelser og kan have skønlitterære træk. Det er en genre, som mange er lidt usikre over for, men på redaktionen er vi åbne over for at udvikle essayet som en artikeltype, der giver alle mulighed for at komme til orde uanset deres baggrund. Når vi i dette nummer bringer to essays, som begge et skrevet af forfattere med en ph.d.-grad, afspejler det altså på ingen måde, hvad der skal til for at publicere essays. Alle med noget på hjerte og lyst til at afprøve essaygenren er velkomne til at indsende et forslag. Se mere i forfattervejledningen på Klinisk Sygeplejes hjemmeside: https://www.idunn.no/file/ci/66750388/Forfattervejledning_idunn.pdf Der findes også beskrivelser af andre mulige artikeltyper, og vi vurderer i øvrigt også gerne alternative forslag. Dog er det en god idé at sende en forespørgsel på forhånd, så man undgår at arbejde forgæves. Vi værner om Klinisk Sygepleje og tidsskriftets særlige blanding af videnskabelige artikler og andre genrer og ønsker at balancere det stringente med en vis åbenhed i vore publikationer.