Bakgrunn: Omdreiningsaksen er de tradisjonsbårne kunnskaper og innsikter som faglig skjønn, fantasi og moralsk dømmekraft i diskusjon med bruk av teknologi og roboter i helsevesenet. Teknologi og roboter må forstås innenfor et politisk styresystem, og artikkelens hovedanliggende er at teknologier og helsevesenets kulturelt skapte praksiser vurderes i et kritisk lys. Arbeid med tradisjonsbårne grunnfortellinger er en måte å oppøve evnen til å analysere og å løfte frem de ontologiske spørsmålene på som lett glemmes i entusiasmen for teknologiske fremskritt (I).

Nøkkelord: skjønn, kunst/teknikk, sansesamspill, teknologi, roboter, grunnfortellinger