Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 3)
av Bente Martinsen
(side 4-19)
av Kari Martinsen
Sammendrag

Bakgrunn: Omdreiningsaksen er sengens ontologi og fenomenologi. Stedet er sengen i værelset i huset, og sengen i sykeværelset i et senmoderne helsevesen preget av produksjon, akselerasjon, hektisitet og episodiske bevegelser. Sengen er stedet der pasient og sykepleier møtes, og der forholdet til tingene, men også til vegger, vinduer og dører er betydningsfullt for det som foregår rundt sengen og med de utfordringer og konflikter hastigheten kan medføre1.

Oppmerksomheten rettes mot sengens ontologi, mot det som er universelt og typisk og som kan merkes i værelset fra sengen, og mot dens kulturelle sammenhenger. Deretter følger min teoretiske tilgang som er fenomenologisk, og min tolkning av den. Jeg viser til forfattere og fenomenologer som spesielt har arbeidet med sengen, dens forhold til vinduer, dører, vegger og ting, og som innfelt i naturens store sammenheng. Til slutt – med noen blikk inn i dagens sykehus – rettes søkelyset mot hva slags hus sykehuset egentlig er, hva slags seng den syke tilbys, hvilken sammenheng sengen inngår i. Kan sykeværelset og det som foregår omkring og med den syke i sengen være med til å gi pasienten hvile i stemninger som gir rom for kroppens langsomme sansning, selv om værelset er styrt av hurtig produksjon? Eller er sykeværelset et sted der det eksistensielt betydningsfulle holdes ute? Kan værelsets arkitektur være hjelpende, og hvordan?

(side 20-29)
av Annemi Lund Joensen & Elisabeth O.C. Hall
Engelsk sammendrag

The purpose of this article is to elucidate and discuss the importance of the phenomena social pressure and the demand for acceptance and recognition in regard to the invisibility of nurses in the debates on nursing-related issues in the public media. This lack of participation might affect both the quality of clinical nursing as well as the public expectations of the nursing profession. The basis of our discussion is The Faroe Islands, a small-scale society. Theoretically, we are inspired by Emile Durkheim’s notion of ‘social pressure’, which is characteristic of a small-scale society, and Michael Goffman’s concepts ‘frontstage’ and ‘backstage’, which refer to how human beings construct images of themselves to attempt to guide the impressions that other people will form of them. This analysis illustrates the influence of social pressure on the nurses’ inclination to participate in debates in the public media. Health care organization and absent knowledge regarding the essence of nursing care as such also affect the inclination or lack thereof of the nurses. We assume that this explanation might contribute to new knowledge in the field.

(side 30-41)
av Sussie Laustsen, Anne Jessen, Vibeke E. Hjortdal & Annemette K. Petersen
Engelsk sammendrag

Exercise-based cardiac rehabilitation (ECR) is characterised by low attendance and completion rates. We investigated factors associated with patient not attending or completing ECR in a university hospital. In an observational study, data were obtained from clinical and administrative databases and medical records. Participants with ischemic heart diseases, heart failures, or heart valve diseases were referred to ECR between 2008 and 2011. Patients were considered as non-completers if not attending or attending < 13 of 16 sessions. Analyses included logistic regression adjusting for age and gender. Out of the 404 referred, 47% did not complete ECR. Smokers: adjusted odds ratio (AOR): 2.14 (95% confidence interval (CI), 1.18 – 3.89), obese: AOR: 1.94, (95% CI, 1.09 – 3.48), prescribed antidepressants: AOR: 1.87 (95% CI, 1.03 – 3.39), living alone: AOR: 1.66 (95% CI, 1.07 – 2.55), and non-surgical treatment: AOR 1.66 (95% CI, 1.09 – 2.59) were associated with not completing ECR. Social vulnerability should be taken into consideration in future ECR’s.

(side 42-54)
av Stine Trærup Vad & Lena Aadal
Engelsk sammendrag

Background: Research shows that spousal involvement in the patient’s pathway improves the effect of the rehabilitation. Spousal involvement seems particularly essential in the planning of an individualized rehabilitation course when the patient is cognitive or communicative challenged. Aim: To explore the experiences of spouses’ involvement in the planning of the rehabilitation efforts made for elderly stroke patients and the circumstances that might influence these experiences. Method and findings: Four qualitative life-world interviews were carried out. A hermeneutically inspired interpretation revealed that spouses mainly associated involvement with their influence on the choice of rehabilitation institution. Lack of time was a barrier for the experienced involvement as well as the fact that only one-way information was offered from the staff. Conclusion: Spouses experienced a limited degree of involvement. Building the intended partnership with the staff never happened due to time constraints. According to this, the rehabilitation programme does not appear to be organized individually for each patient.

(side 55-68)
av Britt Mari Olsen, Solfrid Vatne & Niels Buus
Engelsk sammendrag

Background: The psychiatric services in Norway have undergone significant reorganizations during the last decades. This has challenged traditional organizational boundaries. Object: To explore mental health professionals’ experiences of continuity and collaboration across boundaries in the changing organizations. Theoretical perspective: The study was framed by Dorothy Smith’s Institutional Ethnography. Method: Eight focus groups with nursing staff from the community mental health services and the specialist mental health services. Results: The main findings indicated that these professionals understood and articulated their work on the basis of “taken for granted practices”, expressed as two different understandings of continuity: The community mental health workers talked about continuity as the steady relationship between themselves and their patients, while the specialist mental health care workers talked about continuity as their 24-hours availability. Conclusion: The professionals on both sides of the organizational boundaries hesitated to take full responsibility for gaps in the continuity of care for shared patients and blamed each other, the patients, and organizational factors.

(side 69-73)
av Turid-Irén Jacobsen
Engelsk sammendrag

Attention to student assistants as resources in tutoring programs for nursing students in University Colleges is necessary. By adding student assistants for guidance in cooperation with academic staff, the guidance can serve the individual nursing student better with quality and academic formation aims. The guidance manage personal and professional development for several student assistants too. It is important that the assistants receive guidance from academic staff in how to guide fellow students in the nursing studies. At Buskerud University College student assistants have guided nursing students for years. Involved students have shared their experiences of guidance cooperation.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon