Baggrund: Internationale studier viser at depression er den hyppigst forekommende psykiske lidelse blandt personer smittet med hiv. Omkring en tredjedel har vist symptomer på depression eller tegn på klinisk diagnosticerbar depression. Sammenhængen mellem hiv og udvikling af en depression er uklar. Der er mange faktorer, der kan gøre sig gældende; fysiske (udvikling i hiv-infektionen) og psykiske (at leve med hiv, stigma, stress, misbrug, psykiske sygdomme etc.) faktorer ved patienten, samt den antiretrovirale behandling til hiv.