Året går på hæld, og det gør den gamle redaktion for Klinisk Sygepleje også. Vi står for en omfattende udskiftning af redaktionen i Klinisk Sygepleje. Sådan skal det være, og sådan er det. En redaktion skal ikke bestå af de samme mennesker i lang tid, og nu er det altså tid til forandring.

Jeg vil den forbindelse takke afgående medredaktør Bengt Karlsson, redaktionsmedlemmerne Bente Hoeck og Nelli Øvre Sørensen for mange gode faglige diskussioner og for at gøre Klinisk Sygepleje til det, som det er i dag.

Fra 1.1.2013 overgår jeg selv til at være redaktionsmedlem. Som henholdsvis ny redaktør og medredaktør bliver Bente Martinsen og Annelise Norlyk. De vil blive nærmere introduceret i Klinisk Sygepleje nummer 1/2013.

Den mest markante udvikling, der er sket med Klinisk Sygepleje i de seneste år, er, at fra at bestå mest af ikke-refereebedømte artikler, kommer der i tiltagende grad flere refereebedømte artikler. Det passer med udviklingen af faget, hvor flere og flere videreuddanner sig og gerne vil publicere videnskabelige artikler.

Til at bedømme de videnskabelige artikler er vi så heldige at have et meget arbejdsomt og seriøst refereepanel, som gør, at vi er i stand til at gennemføre en videnskabelig fair bedømmelse af manuskripterne. Vi er i de fleste tilfælde i stand til at finde personer, der har viden om de anvendte metoder og det faglige emne, der skrives om. Af vores hjemmeside fremgår, hvem disse personer er. Jeg vil gerne takke medlemmerne af refereepanelet for deres store indsats. Samtidig vil jeg gerne opfordre til, at de, der har lyst til at være medlem af refereepanelet, henvender sig til en af os i redaktionen.

Klinisk Sygepleje-konference

De sidste 2 år har Klinisk Sygepleje været vært ved en konference, der som omdrejningspunkt havde sygeplejens fremtid og brug af teorier i sygeplejen. Vi holder disse konferencer, fordi vi gerne vil have en stemme i klinisk sygepleje, udover den vi har via tidsskriftet. Vi har fået gode evalueringer og gode forslag til at gøre konferencerne endnu bedre.

Det vil vi forsøge at gøre i år, hvor vi har planlagt konferencen til at blive afholdt torsdag den 18. april 2013.

Sæt derfor allerede nu X i kalenderen, så vil vi i nummer 1/2013, på hjemmesiden og andre steder annoncere for konferencen.