I marts afholdt Klinisk Sygepleje den første konference om – Klinisk Sygepleje. Konferencen var velbesøgt, der stod oven i købet en del på venteliste. Munksgaard Danmark har gennemført en evaluering af dagen, og den var overvejende meget positiv. De adspurgte havde nogle gode og konstruktive forslag til forbedringer, som vi vil medtænkte til den næste konference. For der bliver nemlig en næste konference i 2012, og vi er i fuld gang med at planlægge den. Hvis nogle allerede vil sætte et X i deres kalender, bliver det den 29. marts 2012, og emnet bliver med omdrejningspunktet: Hvad skal vi bruge teorier til i klinisk sygepleje? Så snart vi har aftaler med indlægsholdere, vil vi annoncere konferencen på hjemmesiden.

I dette nummer af Klinisk Sygepleje vil vi gerne fremhæve en artikel, som vi længe har ønsket os at publicere. Det er artiklen af Elisabeth Hall og Ingegerd Harder, som handler om, hvordan man kan skrive en artikel på baggrund af en studieopgave. Det kan fx være en bachelor-, en master- eller en kandidatopgave. Grunden til, at vi længe har ønsket os en artikel om dette, er, at vi ved, at det er en svær proces at komme igennem. Blandt andet fordi en opgave er skrevet efter bestemte kriterier, og en artikel skal skrives efter nogle helt andre. Det, der kan gøre det ekstra svært, er, at det jo er en selv, der skal “omskrive”, og hvordan ændrer man så radikalt på noget, man formentlig har fået at vide er godt skrevet? Er man overhovedet indstillet på at slette noget, når nu det er så godt?

Noget andet er, at man kan være mere eller mindre træt af at se sin egen opgave igen og derfor gerne vil have det overstået hurtigt. På den måde kan det ske, at man ikke får brugt tilstrækkelig tid på ændringsprocessen.

Heldigvis har vi nu glæden af at publicere en “opskrift” på, hvordan man kan gøre. Hvordan man kommer i gang, vedholder processen og ikke mindst afslutter arbejdet. Artiklen er skrevet af to meget erfarne forfattere, der har vejledt mange studerende under opgaveskrivning og også i processen om at komme videre fra opgave til artikel. Forfatterne videregiver deres egne erfaringer og en mængde gode råd, både fagligt og mentalt, og artiklen er desuden også baseret på relevant litteratur. Artiklen kan også anvendes for den, som første gang skriver en artikel. Vi håber, at artiklen vil blive brugt flittigt, og at vi kan høste frugterne af det her i Klinisk Sygepleje og naturligvis også gerne andre steder. God skrivelyst!

Ingrid Poulsen & Bengt Karlsson, redaktører