I år skal vi for første gang i den nuværende redaktions tid holde en Klinisk Sygepleje-konference. Vi skrev kort om det i nummer 4, 2010, og på midtersiderne her i nummeret finder I en invitation. Vi håber at se rigtig mange af vores forfattere, læsere og kolleger til en spændende dag med titlen:

Hvordan er sygeplejens fremtid?

Man kan også finde information og tilmelde sig direkte via hjemmesiden: klinisksygepleje.dk

Hvorfor publicere i Klinisk Sygepleje?

I Danmark kan man blive lektor på to forskellige niveauer hvis man kan tillade sig at kalde det sådan. Inden for professionsskolerne, herunder sygeplejeskolerne og på universiteterne. Begge steder kan man blive ansat som adjunkt og derpå, efter en tid kan man blive lektorbedømt og derefter ansat som lektor. At blive bedømt som lektor er forskelligt for de to steder. Det kræver ikke det samme, men begge steder lægges der vægt på, at den der ønsker bedømmelse har publiceret artikler. Vi skal ikke komme ind på, hvor mange artikler der er tale om, for det er der ikke nogen faste regler for, men vi går ud fra, at bedømmelsesudvalgene på både professionsskoler og universiteter vil synes, at jo flere jo bedre. Men det er ikke ligegyldigt, hvor man publicerer. Det vil altid tælle mest at publicere i internationale tidsskrifter med høj impact factor, når det gælder refereebedømte forskningsartikler. Ikke alle artikler kommer igennem nåleøjet i internationale tidsskrifter, hvoraf nogle har en publiceringsrate på 5-10 % af de artikler, der bliver indsendt.

Når man skal bedømmes som lektor, er det dog ikke kun de artikler, der er refereebedømt, og som publiceres i de internationale tidsskrifter, der tæller. Det tæller også at skrive artikler på sit modersmål, samt kapitler til lærebøger. Der har et tidsskrift som Klinisk Sygepleje en mission. Vi oplever, at flere og flere gerne vil publicere i Klinisk Sygepleje, og vi tror, at det skal ses på baggrund af nødvendigheden af at publicere i forbindelse med karriereplanlægning, og det er vi rigtig godt tilfredse med. Vi oplever også i øjeblikket en tilgang af forfattere, der ønsker deres artikler refereebedømt, og dertil har vi et flot panel af meget kvalificerede referees, som villigt påtager sig den opgave at fagfællebedømme artiklerne. Det er vi taknemmelige for.