Redaktionen for Klinisk Sygepleje havde som mål, at vi i 2010 skulle bringe nye kategorier af artikler, deriblandt artikler der beskriver metoder: Især et af vores redaktionsmedlemmer, nemlig Helle Terkildsen, har været meget aktiv og haft kontakt med en del forfattere til denne kategori. Dette har resulteret i, at vi i hvert nummer i 2010 har kunnet bringe mindst en artikel, der beskriver forskellige forskningsmetoder. Vi er i redaktionen glade for i nummer 3 at kunne bringe en metodeartikel om „flersteg fokusgruppeintervju, (flertrins fokusgruppeinterview) – en sentral metode i handlingsorientert forskningssamarbeid“ af Jan Kåre Hummelvoll. Det er en spændende udvidelse af metode til fokusgruppeinterview, som indbefatter en høj grad af involvering af informanterne pga. at informanterne interviewes flere gange. Dette åbner for muligheden et højere abstraktionsniveau hos informanterne. God fornøjelse med læsningen. Vi fortsætter med metodeartikler som genre og vil meget gerne fortsat modtage manuskripter.

Ved redaktionens sommermøde i juni måned besluttede vi bl.a., at en anden af de kategorier, vi gerne vil satse på, er essayet. Vi bragte et essay i nummer 1 af Anders Andersen, men det er blevet derved. Redaktionsmedlem Nelli Øvre Sørensen har taget ansvaret for at sparke gang i essay-genren. Vi synes, at det er en spændende genre med mange muligheder, og vi har beskrevet i vores manuskriptvejledning, hvad vi mener et essay er. Det er meget muligt, at denne beskrivelse kan udvikles, det ser vi på hen ad vejen. Vi vil satse på essayet i 2011 og har allerede aftaler med et par forfattere om at skrive, men vi vil modtager gerne flere manuskripter, ligesom vi som altid modtager artikler fra de øvrige genrer.