Kære Læsere!

Velkommen til et nyt år, også for Klinisk Sygeplejes vedkommende. Som vi skrev i sidste leder, vil der ske ændringer i Klinisk Sygepleje i 2010 og vi begynder ændringerne i dette nummer.

Først vil vi nævne, at Bengt Karlsson fra 2010 er medredaktør og sige varmt velkommen til nyt redaktionsmedlem Nelli Øvre Sørensen!

Vores ønske for 2010 og fremover er at skabe en mere rummelig profil for tidsskiftet, og vi bringer i dette første nummer to nye artikeltyper, som på bedste vis eksemplificerer, hvad vi mener. Først har vi et essay – en genre som med fordel kan få mere plads inden for sygepleje og andre sundhedsfag. Ifølge Gyldendals leksikon stammer ordet essay fra det franske essai: forsøg. „… et kort prosastykke som i en almenfattelig og personlig form behandler emner der fortrinsvis er af filosofisk, historisk eller litterær art. Essay i denne betydning brugtes første gang af Montaigne i hans Essais (1580).“

Vi har i manuskriptvejledningen bl.a. skrevet følgende: „Essayet som genre giver plads til en kritisk, personlig og søgende refleksion. Det akademiske essay er en genre, som har mange forskellige udtryk, og med en anden iboende frihed til at bevæge og lade sig bevæge, både i form og indhold, end hvad en artikel kan rumme. Kravene til tema, formulering og afgrænsning af problemstilling, brug af kilder og referencer, samt kravene til en overskuelig struktur, er samtidig afgørende for essayets form og struktur. Diskussionen må ligeledes vise, hvordan fakta og synspunkter fortolkes og vurderes“. Læs det første essay i Klinisk Sygepleje af Anders J.W. Andersen og vurder selv!

Dernæst kan vi byde på en metodeartikel om fortolkende beskrivelse af Kirsten Lomborg og Lena Ankersen. Det er en forholdsvis ny metode, som rummer nye muligheder for beskrivelse, analyse og refleksion af og om praksis. Metodeartiklen er efterfulgt af en eksemplarisk artikel af samme forfattere, der viser hvordan metoden kan anvendes i praksis, med interviews af personer med appetitløshed i forbindelse med uhelbredelig kræft og deres pårørende. Vi mener, at kombinationen af metodeartiklen og praksisanvendelsen er optimal og ønsker os flere sådanne „sæt“.

Vi vil gerne opfordre jer læsere til at sende artikler ind, som hører under det, vi kalder de nye genrer, altså fx essay og metodeartikler, og vi vil også gerne høre jeres reaktion på det nye.

Vi får et stigende antal artikler, hvor forfattere ønsker refereebedømmelse. Det er vi glade for, og det kræver forståeligt nok et effektivt panel af refereebedømmere. Vi vil her benytte lejligheden til at takke alle de, der velvilligt har medvirket som bedømmere i 2009.