Med dette sidste nummer for 2009, vil vi gerne annoncere nogle ændringer der vil træde i kraft fra nummer 1, 2010.

Først vil der komme ændringer i redaktionsgruppen. Vi må desværre sige farvel til Mette Rosendal Darmer som medredaktør, da hun må prioritere sin tid anderledes i det nye år. Vi har været meget glade for at arbejde sammen med Mette, det har været inspirerende og spændende, og der bliver udrettet noget når Mette er med. Tak for to gode år til Mette. Heldigvis har vi en god afløser, og det er Bengt Karlsson, som har været med i redaktionsgruppen i knap et års tid. Bengt er til daglig professor ved Høgskolen i Buskerud, Norge, og har megen erfaring med redaktionsarbejde fra Norge hvor han har siddet i redaktionen af Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid i tre år, og været forlagsredaktør for Tano Aschehoug og konsulent samme sted for Universitetsforlaget. Vi ønsker Bengt velkommen som medredaktør for klinisk Sygepleje.

Fra 2010 får Klinisk Sygepleje nye redaktionelle retningslinjer. Det er der flere grunde til. Den ene er, at det pga. reglerne om den bibliometriske forskningsindikator er vigtigt at tydeliggøre et tidsskrifts videnskabelige niveau. Indikatoren indgår i den nye finansieringsmodel til fordeling af en del af universiteternes basismidler. Og som der står på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside „Desuden skal indikatoren være med til at motivere forskere inden for alle områder til at udgive i de mest anerkendte og mest prestigefyldte udgivelseskanaler“.

(http://www.fi.dk/forskning/den-bibliometriske-forskningsindikator)

For at vurdere om tidsskrifter er tilstrækkelig videnskabelige til at komme igennem nåleøjet, er der oprettet 68 faggrupper, deriblandt sygeplejersker, og der er udarbejdet en liste på 20.000 tidsskrifter og forlag der er vurderet og nomineret. Denne liste bliver revurderet hvert år. Klinisk Sygepleje er kommet igennem nåleøjet, men vi skal jo blive ved at forbedre os for at være et attraktivt tidsskrift også for forskere.

Vi vil derfor gerne både opretholde og videreudvikle det videnskabelige og faglige niveau. En måde at gøre dette på er, at publicere flere artikeltyper end de nuværende retningslinjer lægger op til. Vi vil fx gerne publicere metodeartikler, essays, og artikler hvor et begreb eller et område belyses og diskuteres. Alt dette er vi ved at beskrive, og vi håber på at det vil inspirere til mange spændende artikler.

Til sidst skal vi bringe en rettelse: Ved publiceringen af artiklen En personcentreret kommunikations- og refleksionsmodel i nr. 3, 2009, blev artiklens 2. forfatter Ingegerd Harder overset. Vi beklager meget.