Foråret er begyndt for alvor, og det ser ud til, at det medbringer masser af energi til artikelskrivning. Vi har efterhånden opbygget en „venteliste“ for forfattere hvis artikler er klar til tryk, men hvor der ikke er plads i tidsskriftet.

Det er ikke altid så sjovt, når man som forfatter(e) har været igennem adskillige omgange med revidering af sin artikel og når den så endelig er helt færdig og korrekturlæst, så er der ikke plads i tidsskriftet. De fleste vil jo gerne se resultatet af deres anstrengelser på tryk hurtigst muligt, men det kan ikke altid lade sig gøre.

Som redaktører ser vi det dog fra en lidt anden vinkel. For os betyder det, at når der er så mange gode artikler, så har vi noget at vælge imellem. På den måde kan vi kombinere artikler til et tema, som vi har kunnet det med rehabilitering, med uddannelse og læring, samt ernæring. Vi har fået meget positiv respons på disse temaer, og vi synes også, at det har været dejligt at kunne publicere artikler sammen, der komplementerer hinanden. Som altid kan man se en sag fra flere sider. Og så er det at gribe den positive. For os er det meget positivt, at så mange vil publicere deres artikler i Klinisk Sygepleje. Vi vil meget gerne kunne fortsætte den gode retning og være et nødvendigt tidsskrift for sygeplejersker der arbejder klinisk, indenfor uddannelse, som ledere af sygepleje og sidst men ikke mindst for studerende.

I dette nummer af Klinisk Sygepleje, er der en af artiklerne, der har været igennem peer-review. Vi gør opmærksom på det, da det er første gang siden vi er blevet redaktører. Peer-review betyder, at artiklen er referee-bedømt (fagfællebedømmelse), og det er en proces hvor to personer fra vores referee panel får artiklen tilsendt i anonymiseret udgave. De foretager så en videnskabelig bedømmelse af artiklen og giver anvisninger og forslag til forbedringer, uden at vide hvem der er forfatter. Forfatteren ved heller ikke hvem der har bedømt artiklen. Forfatteren får så to bedømmelser at forholde sig til, og skal revidere artiklen efter de forslag og anvisninger der gives. Ellers er processen den samme som ved de øvrige artikler. Det er forfatteren selv der anmoder om at få sin artikel referee-bedømt, og redaktørerne der beslutter om artiklen har en tyngde der gør, at den kan blive dette.