Velkommen til Klinisk Sygepleje nr. 1, 2009. Ligesom i nr. 4, 2008, har vi haft mulighed for, at publicere hele to små temaer: Et om uddannelse og et om ernæring. Vi bringer desuden en artikel der beskriver en metode til oversættelse og validering af et måleredskab, der kan anvendes i sygeplejen. Vi modtager således meget gerne metodeartikler på redaktionen. Der er allerede mange, der anvender måleredskaber/skalaer i klinisk sygepleje, i udvikling af sygepleje og i forskning.

Vi bringer desuden en oversættelse af en artikel af Vibeke Zoffmann, som primært er publiceret på engelsk. Da vi har en fornemmelse af, at en del danske sygeplejersker arbejder med eller gerne vil arbejde med Zoffmanns metode om Guided Egen-Beslutning, synes vi, at det er relevant at oversætte hendes artikelserie på i alt fire artikler, og de vil udkomme i løbet af 2009.

Efter det første år som redaktører, er det tid at gøre status. Da vi tiltrådte, sagde vi, at vi gerne ville fortsætte Klinisk Sygeplejes profil med udgangspunkt i artikler, der giver mening for den kliniske sygepleje. Vi har ikke udført nogen undersøgelse af jer, læsernes mening herom, men vi mener, at vi i 2008 har bragt gode artikler, hvor udgangspunktet har været klinisk, eller hvor forfatterne har givet artiklerne et klinisk perspektiv. I løbet af 2008 har der været flere artikler af bearbejdede afhandlinger, og det vil vi gerne slå et slag for, også i 2009. Det er ikke altid så let som det lyder, og vi vil publicere nogle eksemplariske artikler på hjemmesiden, som vi kan henvise til. I 2008 har vi ikke kunnet publicere referee-bedømte artikler, fordi det ikke har været relevant. Forhåbentligt kan vi publicere nogle i 2009.

Sidst, men ikke mindst, har vi desværre måttet sige delvis farvel og en stor tak til redaktionsgruppemedlem Anners Lerdal, da Anners skulle være redaktør på det norske tidsskrift: Sykepleien Forskning. Anners står fortsat for „Forskningsnyt“ der kommer i hvert nummer.

Vi byder til gengæld et varmt velkommen til nyt redaktionsmedlem Bengt Karlsson, som er Førsteamanuensis, i Avdeling for helsefag Høgskolen i Buskerud, Norge.