Dette er det tredje nummer af Klinisk Sygepleje med de nye redaktører. Indholdet er allerede blevet lidt anderledes, og nu har vi igen besluttet at prøve noget nyt fra og med dette nummer. Det ene er, at vi bringer resumeer af aktuelle og vigtige forskningsartikler. Medlem af redaktionsgruppen Anners Lerdal skriver allerede sådanne resumeer for det norske tidsskrift „Sykepleien Forskning“, og vi har fået lov til at bringe disse resumeer under overskriften „Forskningsnyt“. Anners kommenterer også studierne, der ligger bag artiklerne, fx i forhold til metoden, der er anvendt.

Det andet er, at vi bringer en boganmeldelse. Boganmeldelsen er en ikke-opfordret anmeldelse, som vi har modtaget på redaktionen. Vi er selvfølgelig spændt på, om vi får nogle reaktioner på disse nye tiltag. Vi modtager til enhver tid gerne reaktioner på indholdet i Klinisk Sygepleje og selvfølgelig især, når der sker nogle ændringer som nu.

I løbet af sommeren vil redaktionsgruppen skrive nye manuskriptvejledninger til forskellige typer artikler. Vi har i den senere tid modtaget artikler, der i deres form minder om oversigtsartikler, men vi har ingen skriftlig vejledning i at skrive disse artikler. Da mange projekter typisk begynder med en systematisk litteratursøgning og kategorisering af litteraturen, er det naturligt, at man gerne vil sammenskrive dette til en artikel. Det stiller dog lige så store krav til metoden som i et projekt, hvor der er samlet empiri, fx i en interviewundersøgelse. Det er nødvendigt, at man kan se, hvordan litteraturen er søgt, herunder hvilke søgeord der er anvendt, i hvilke søgebaser der er søgt etc.

Der kan også være andre typer artikler, som ikke passer ind i den nuværende manuskriptvejledning, men som vi gerne vil publicere. Det kunne fx være et oplæg til diskussion af et sygeplejerelevant emne eller en artikel skrevet som et essay. Vi ser frem til et spændende år med nye typer artikler og selvfølgelig også den slags, vi kender i forvejen!