Velkommen til et nyt år med Klinisk Sygepleje. Og velkommen til alle vores nye læsere. Vi gennemførte i efteråret en kampagne for Klinisk Sygepleje, hvilket gav os mange nye abonnenter.

Forudsætningen for at skabe en funktionsstøttende dialog er, at man ser på og lytter til den person, man taler med; kun derved kan man få informationer om, hvor den, der skal hjælpes, har sit fokus. Først når man kender patientens fokus og har benævnt det, kan man træde hjælpende til. Vigtigt er det også, at man benævner sine egne initiativer, alene fordi det er tryghedsskabende for den, der skal hjælpes. Hvis man som professionel stiller spørgsmål, definerer man samtidig fokus for samtalen. Spørgsmål kan være hæmmende; det er derfor vigtigt at have bevidsthed om, hvornår og med hvilken hensigt man stiller spørgsmålene.

Det er et par af hovedbudskaberne i artiklen Marte meo-metoden i arbejdet med ældre. Budskaber, der kræver, at den professionelle får øje på sine egne udtryksmåder og får sat ord på dem, og at hun ser, analyserer og får overblik over processerne i samspillet med den, der skal hjælpes.

I artiklen Smil, du er på kan man læse om, hvordan uhæmmet adfærd, plat humor og manglende situationsfornemmelse kan få indflydelse på patientens rehabilitering. Skal samspillet mellem hjælperen og patienten lykkes, fordrer det, at hjælperen er i stand til at korrigere og regulere egen adfærd.

I artiklen Børn, døden og sorg beskrives vigtigheden af, at man forsøger at møde børn der, hvor de er, tager dem alvorligt og lytter til deres spørgsmål. Børn skal stimuleres til at tænke selv, og det gøres ved, at man videregiver livssyn, hvor videnskabelige og åndelige værdier harmonerer med hinanden, eller hvor de to tilgange til virkeligheden kan supplere hinanden, så barnet kan få en helhedstydning af tilværelsen.

De tre artiklers hovedbudskab kan samles i Søren Kierkegaards En ligefrem Meddelelse (Samlede værker, bind 18, s. 96), hvori det hedder: „At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst“.

De tre ovennævnte artikler fortæller på hver deres måde, hvordan vi kan finde patienten, den ældre medborger eller barnet.

Fra dette år vil der til hver artikel blive udarbejdet summary og key words, og vi sender en ansøgning til Cinahl Information System om at få summary og key words optaget i databasen CINAHL.

Vi ved, at alle uddannelsessøgende søger litteratur gennem internationale databaser. Det er derfor vigtigt, at vi kommer med i CINAHL, så studerende ad den vej kan få kendskab til Klinisk Sygepleje.

I 2003 bragte vi to artikler på engelsk. Vi vil søge at få flere engelske artikler fremover, da udviklingen siger os, at hvis vi stadig vil have et tidsskrift på et højt fagligt niveau – og det vil vi – må vi også bringe sygeplejefaglige artikler fra andre lande.

Lige nu er vi ved at undersøge mulighederne for at indgå i samarbejde med Norsk Gyldendal Akademisk, så Klinisk Sygepleje bliver udvidet til at være et dansk-norsk tidsskrift. Jo, vi har taget hul på et spændende år med masser af nye udfordringer.