Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 63-81)
av Åse Markussen
SammendragEngelsk sammendrag

Det er skrevet lite om norske billedhuggere under senklassisismen og deres modningstid i Roma etter akademiutdannelsen. Dette gjelder særlig Hans Hansen, Ole Henriksen Fladager og Hans Johnsen Budal, som avspises med knappe beskrivelser av ufullbyrdede kunstnerskap, fattigdom og nød. Med utgangspunkt i samtidige kilder vil jeg i denne artikkelen kaste et nytt blikk på disses opphold i Roma. Lorentz Dietrichsons og Jens Thiisʼ tidligste oversiktsverker danner bakteppe for mitt forsøk på å rekonstruere den historiske fortellingen.

Little has been written about Norwegian sculptors during late classicism and their time of maturity in Rome after their academic education. This applies in particular to Hans Hansen, Ole Henriksen Fladager and Hans Johnsen Budal. Based on contemporary sources, in this article I will take a new look at their stay in Rome. Lorentz Dietrichsonʼs and Jens Thiisʼ earliest art historical overviews form the backdrop for my attempt to reconstruct the historical narrative.

Åpen tilgang
A Woman in the Far North:
Anna Boberg and the Norwegian Glacial Landscape
Vitenskapelig publikasjon
(side 82-96)
av Isabelle Gapp
Sammendrag

This essay draws attention to Anna Bobergʼs glacial landscapes, placing her in conversation with white, women polar explorers and Norwegian glacial art history during the nineteenth and early twentieth century. By challenging the narrative of the polar north as a male-gendered space, Bobergʼs en plein air glacial studies, alongside photographs of the artist in Arctic Norway, offer a novel and far northern perspective to an emergent ecocritical art history.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 97-113)
av Widar Halén
SammendragEngelsk sammendrag

Utstillingen «Bauhaus på norsk» på Henie Onstad Kunstsenter i 2014 stadfestet at Bauhaus-innflytelsen var mer utbredt i Norge enn tidligere antatt, særlig i det fysiske materialet, mens konkrete forbindelseslinjer har vært vanskeligere å spore. Denne artikkelen tar for seg norske designere, arkitekter og kunstnere som faktisk gikk på, eller hadde kontakt med Bauhaus-skolen, og noen få «Bauhäuslere» som besøkte Norge i 1920- og 30-årene.

The exhibition Bauhaus in norwegian at Henie Onstad Kunstsenter in 2014 manifested that the influence from Bauhaus in Norway was wider than previously assumed, in particular with regard to the physical material, while precise lines of communication were harder to detect. This article focuses on the Norwegian designers, architects and artists, who in fact went to – or had a direct contact with the Bauhaus school, and a few ‘Bauhäuslereʼ who visited Norway in the 1920s- and 30s.

Kunst og Kultur
2-2021, årgang 104
https://www.idunn.no/kk

Kunst og Kultur ble etablert av Harry Fett og Haakon Shetelig i 1910. Det er det eldste kunsthistoriske tidsskriftet i Norge og publiserer ny forskning på høyt vitenskapelig nivå.

Tidsskriftet er den viktigste norskspråklige formidlingskanalen for kunsthistorikere og dekker billedkunst, arkitektur og design fra middelalderen til i dag.

Kunst og Kultur retter seg mot forskere og fagmiljøer som arbeider med kunsthistoriske perspektiver og problemstillinger.

Kunst og Kultur kommer ut fire ganger årlig.

Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

Ansvarlig redaktør
Bente Aass Solbakken, Nasjonalmuseet

Redaksjonssekretær
Aud Aasen

Redaksjonsråd
Knut Astrup Bull, Nasjonalmuseet
Øystein Sjåstad, Universitetet i Oslo
Margrethe C. Stang, NTNU
Caroline Ugelstad, Henie Onstad Kunstsenter
Sigrun Åsebø, Universitetet i Bergen

Design og sats: Type-it AS, Trondheim
Omslagsdesign: KORD
ISSN online: 1504-3029
DOI: 10.18261/issn.1504-3029

© Universitetsforlaget 2021

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon