Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Artikler
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 49-62)
av Kjartan Hauglid
SammendragEngelsk sammendrag

Gustav Vigelands separatutstillinger i Kristiania i 1894 og 1899 er godt kjent, men at han også hadde en utstilling i Trondhjems Kunstforening i mai 1897, er et nærmest ubeskrevet blad. Utstillingen ble planlagt under et lengre studieopphold i Firenze i 1896, og motivasjonen for å stille ut i Trondheim var håpet om å få oppdrag for Trondhjem Domkirkes Restaureringsarbeider. Utstillingen resulterte også i Vigelands hittil største salg, da kunstforeningen under utstillingen kjøpte det store relieffet Helvete for 2500 kroner.

Gustav Vigeland’s two exhibitions in Kristiania in 1894 and 1899 are well known, but it is almost unknown that he exhibited at the Art Society in Trondheim in May 1897. Vigeland planned the exhibition during a stay in Florence in 1896 where he studied Italian Renaissance art. His main purpose for exhibiting in Trondheim was a chance to be assigned to the restoration workshop at Trondheim Cathedral. His exhibition in Trondheim also resulted in Vigeland’s biggest sale to date, when the art society bought the large relief Hell for NOK 2500.

Åpen tilgang
Rodin, Vigeland and the Middle Ages
An antimodern path towards modernity?
Vitenskapelig publikasjon
(side 63-76)
av Marthje Sagewitz
SammendragEngelsk sammendrag

In his search for an effective form for his famous Burghers of Calais (1884–1895), Auguste Rodin seems to have looked at medieval models. The emotional expressiveness of medieval sculpture also inspired Gustav Vigeland who refers in his early works to Rodin’s Burghers in “medieval dress”. This article aims to compare Vigeland’s references to medieval art with those of Rodin and to examine their recourse to the art of the Middle Ages in the socio-political and historical context of their time.

Auguste Rodin synes å ha sett til forbilder fra middelalderen i sin søken etter et effektivt uttrykk for sitt berømte monument Borgerne fra Calais (1884–95). Gotisk skulpturs sterke ekspressivitet inspirerte også Gustav Vigeland, som refererte til Rodin i tidlige arbeider. Denne artikkelen vil sammenligne Vigelands og Rodins referanser til middelalderen og undersøke deres bruk av historiske forbilder i lys av sosiopolitisk og historisk kontekst.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 77-90)
av Ingvild Hammervoll
SammendragEngelsk sammendrag

Mellom 1892 og 1901 var Gustav Vigeland på to lange opphold i Paris, i en periode som ledet opp til hans gjennombrudd. Arbeidene han slo gjennom med kan tolkes som inspirert av samtidig fransk kunst. Fra disse årene finnes flere likheter mellom Vigelands og franske Camille Claudels verk. I hvilken grad var hun en inspirasjon for Vigeland? Gjennom kontekst og utvalgte verk diskuterer artikkelen en mulig forbindelse.

Gustav Vigeland lived in Paris for two longer periods between 1892 and 1901, leading to his subsequent breakthrough. The works that made him famous can be read as inspired by contemporary French art. There are several similarities in works by Vigeland and the French Camille Claudel. Was she an inspiration for Vigeland? This article aims to discuss possible connections.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 91-103)
av Guri Skuggen
SammendragEngelsk sammendrag

I perioden 1902 til 1911 deltok Gustav Vigeland på en rekke internasjonale utstillinger. Denne artikkelen ser nærmere på disse; hva slags utstillinger var det, hvem arrangerte dem og hvilke arbeider viste Vigeland? Et underliggende spørsmål er hvordan utenlandske utstillingsarrangører, skribenter og andre ble oppmerksomme på Vigeland. Dette er første gang Vigelands utstillingsvirksomhet utenfor Norge blir grundig behandlet, og artikkelen bringer ny kunnskap om dette temaet. Artikkelen søker å belyse Vigelands status i samtiden og på den måten gi oss en bedre forståelse for hans kunstnerskap.

Between 1902 and 1911 Gustav Vigeland participated in a number of international exhibitions. This article looks more closely at them; what kind of exhibitions were they, who were the organizers, and which works did Vigeland show? An underlying question is how foreign exhibition organizers, writers and others became aware of Vigeland. This is the first time Vigeland’s exhibition activities outside of Norway have been thoroughly examined, and the article brings new knowledge on this topic. The article seeks to shed light on the status of Vigeland at the time, thereby giving us a better understanding of his art.

Kunst og Kultur

2-2020, årgang 103

https://www.idunn.no/kk

Kunst og Kultur ble etablert av Harry Fett og Haakon Shetelig i 1910. Det er det eldste kunsthistoriske tidsskriftet i Norge og publiserer ny forskning på høyt vitenskapelig nivå.

Tidsskriftet er den viktigste norskspråklige formidlingskanalen for kunsthistorikere og dekker billedkunst, arkitektur og design fra middelalderen til i dag.

Kunst og Kultur retter seg mot forskere og fagmiljøer som arbeider med kunsthistoriske perspektiver og problemstillinger.

Kunst og Kultur kommer ut fire ganger årlig.

Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

 

Ansvarlig redaktør

Bente Aass Solbakken, Nasjonalmuseet

 

Redaksjonssekretær

Beate Marie Bang, Nasjonalmuseet

 

Redaksjonsråd

Knut Astrup Bull, Nasjonalmuseet

Øystein Sjåstad, Universitetet i Oslo

Margrethe C. Stang, NTNU

Caroline Ugelstad, Henie Onstad Kunstsenter

Sigrun Åsebø, Universitetet i Bergen

Design og sats: Type-it AS, Trondheim

Omslagsdesign: KORD

ISSN online: 1504-3029

DOI: 10.18261/issn.1504-3029

© Universitetsforlaget 2020

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon