Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Åpen tilgang
Jan Valentin Sæthers magiske realisme
Los Angeles-årene 1973–1994
Vitenskapelig publikasjon
(side 4-18)
av Øystein Sjåstad
SammendragEngelsk sammendrag

Jan Valentin Sæther (1944–2018) er kanskje mest kjent som professor i figurativt maleri ved Statens kunsthøgskole fra 1996 til 2002. Før han ble tilkjent dette professoratet, bodde og virket han i to tiår i Los Angeles. Kunstnerskapet og virksomheten hans i denne perioden er lite diskutert tidligere, og denne artikkelen vil presentere noen sentrale verk fra Los Angeles-årene. Kunsten hans vil bli sett på som drømmebilder og magisk realisme.

Jan Valentin Sæther (1944-2018) is maybe most known as professor in figurative painting at the Norwegian National Academy of the Fine Arts from 1996 to 2002. Before he was given this position, he lived and worked for two decades in Los Angeles. His work from this period has rarely been discussed and this article will present some important works from the LA years. His art will be looked upon as dream images and magical realism.

Åpen tilgang
Når himmelen er tom
Edvard Munchs kristne ikonografi
Vitenskapelig publikasjon
(side 19-34)
av Eilif Salemonsen
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen er en undersøkelse av hvordan Edvard Munch arbeidet med kristne motiver og ikonografi. Er de mange kristne referansene i Munchs kunst uttrykk for et ønske om å sakralisere det moderne sjeleliv i en tid preget av sekularisering og ateisme? Eller er de snarere uttrykk for en praksis påvirket av naturalismen, der de anskueliggjør den kristne arven som forkvaklende kraft i det moderne sjeleliv?

This article is an investigation of how Edvard Munch worked with Christian motifs and iconography. Are Munch’s many Christian references an expression of a desire to sacralize the modern life of the soul in a time characterized by secularization and atheism? Or, are they rather expressions of practice influenced by naturalism, where they illustrate the Christian inheritance as a distorting force in the modern life of the soul?

Kunst og Kultur

1-2020, årgang 103

https://www.idunn.no/kk

Kunst og Kultur ble etablert av Harry Fett og Haakon Shetelig i 1910. Det er det eldste kunsthistoriske tidsskriftet i Norge og publiserer ny forskning på høyt vitenskapelig nivå.

Tidsskriftet er den viktigste norskspråklige formidlingskanalen for kunsthistorikere og dekker billedkunst, arkitektur og design fra middelalderen til i dag.

Kunst og Kultur retter seg mot forskere og fagmiljøer som arbeider med kunsthistoriske perspektiver og problemstillinger.

Kunst og Kultur kommer ut fire ganger årlig.

Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

 

Ansvarlig redaktør

Bente Aass Solbakken, Nasjonalmuseet

 

Redaksjonssekretær

Beate Marie Bang, Nasjonalmuseet

 

Redaksjonsråd

Knut Astrup Bull, Nasjonalmuseet

Øystein Sjåstad, Universitetet i Oslo

Margrethe C. Stang, NTNU

Caroline Ugelstad, Henie Onstad Kunstsenter

Sigrun Åsebø, Universitetet i Bergen

Design og sats: Type-it AS, Trondheim

Omslagsdesign: KORD

ISSN online: 1504-3029

DOI: 10.18261/issn.1504-3029

© Universitetsforlaget 2020

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon