Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Åpen tilgang
«Den har ikke sin make i landet»
Alabastaltertavlen (ca. 1550) i Vestfossen kirke
Vitenskapelig publikasjon
(side 4-19)
av Ragnhild M. Bø & Elisabeth Andersen
SammendragEngelsk sammendrag

I Vestfossen kirke henger det en, etter hjemlige forhold, helt spesiell altertavle. Den består av alabast, marmor og eik og ble utført i Mechelen rundt 1550, sannsynligvis av en skulptør fra kretsen omkring Jean Mone. I denne artikkelen vil en sammenligning med et samtidig relieff, som nå befinner seg i Washington, kaste nytt lys over den nå delvis ødelagte tavlens ikonografi og materielle betydningslag, mens en kontekstuell og objekt-biografisk tilnærming prøver å besvare hvorfor og hvordan den kom til Eiker prestegjeld i Buskerud.

An altarpiece now in Vestfossen church is absent from most scholarship on sixteenth century art in Norway. Made of alabaster, marble and oak, the altarpiece was produced in Mechelen around 1550, probably by a sculptor from the circle of Jean Mone. Comparing the now partial piece in Vestfossen with a contemporary relief in Washington allows for a better understanding of the former’s iconography and material matters. The article also attempts to trace the commissioners and the object biography of the altarpiece.

Åpen tilgang
München, Roma, Christiania
Komposisjon og kunsthistorie i altertavlen Adolph Tidemand aldri malte
Vitenskapelig publikasjon
(side 20-36)
av Eilif Salemonsen
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen undersøker Adolph Tidemands studiereise til München og Roma i 1841–42, og hvordan han gjorde bruk av kunsthistoriske forlegg i oppbyggingen av egne komposisjoner. Med seg på reisen hadde Tidemand et oppdrag fra Christiania Kunstforening om å male altertavlen til Vor Frelsers kirke i Christiania (i dag Oslo domkirke). Artikkelen vektlegger Tidemands møte med det filosofisk funderte og kunsthistorisk eklektiske historiemaleriet til Wilhelm von Kaulbach i München sommeren 1841 og avslutter med en analyse av forarbeidet til altertavlen hvor det pekes på at de kunsthistoriske forbildene alle kan knyttes ikonografisk til reformasjonen.

This article investigates Adolph Tidemand’s study journey to Munich and Rome in 1841–42, and how he made use of art historical models in his own compositions. Embarking on his journey, Tidemand had received a commission to paint the altarpiece for Our Saviour’s Church (today Oslo Domkirke). The article emphasises Tidemand’s encounter with the philosophically founded and art historically eclectic history painting of Wilhelm von Kaulbach in Munich in 1841 and ends with an analysis of the preparatory drawing for the altarpiece, pointing out that all the art historical models can be connected ichnographically to the reformation.

Åpen tilgang
Christiania, det gamle og det nye
Bybrannen i 1858 og gjenoppbyggingen i den illustrerte pressen
Vitenskapelig publikasjon
(side 37-54)
av Iver Tangen Stensrud
SammendragEngelsk sammendrag

I april 1858 ble Christiania herjet av den største bybrannen på svært mange år. Brannen førte til en periode med gjenoppbygging av det sentrale Christiania. Denne artikkelen undersøker brannen og gjenoppbyggingen gjennom den illustrerte pressen. Jeg plasserer den illustrerte pressen i en transnasjonal urban visuell kultur og ser på hvordan brannen og gjenoppbyggingen ble presentert i den norske illustrerte pressen.

In April 1858 Christiania (now Oslo) was hit by the greatest fire the city had seen in years. The fire spurred a period of reconstruction of the most central quarters of Christiania. This article looks at the fire through the lens of the illustrated press. I place the Norwegian illustrated press in a transnational urban visual culture and look at how it presented the fire and the reconstruction.

Åpen tilgang
«Hendelsenes kunst»
Geir Grung og Team 10s formative år
Vitenskapelig publikasjon
(side 55-72)
av Talette Rørvik Simonsen
SammendragEngelsk sammendrag

Geir Grung var det eneste offisielle norske medlemmet av arkitektgruppen Team 10. Hvilken rolle spilte han i denne selverklærte «utbrytergruppen» av organisasjonen CIAM (Congrès internationaux d’architecture moderne)? Artikkelen undersøker Grungs bidrag i CIAM og Team 10 i årene 1956–59 og spør hvordan hans presentasjoner på de to siste CIAM-konferansene grep inn i problemstillingene Team 10 satte på agendaen. Diskusjonen belyser hvordan Grung og den norske PAGON-gruppen styrket fornyelsen av CIAMs representasjonsform.

Geir Grung was the only official Norwegian member of Team 10. What role did he play in this splinter group of CIAM (Congrès internationaux d’architecture moderne)? This article examines Grung’s contribution to CIAM and Team 10 in the years 1956–59. It asks how his presentations at the two last CIAM congresses elaborated on issues Team 10 put on the agenda. The discussion shows how Grung and the Norwegian PAGON group helped challenge the representational norms of CIAM.

Kunst og Kultur

1-2019, årgang 102

https://www.idunn.no/kk

Kunst og Kultur er Norges eldste kunsthistoriske tidsskrift. Tidsskriftet har til hensikt å publisere det beste fra kunsthistorisk forskning, skrevet av ledende kunsthistorikere i Norge og formidlet med et rikt utvalg illustrasjoner knyttet til stoffet.

Tidsskriftet legger hovedvekt på billedkunst, arkitektur og design/kunsthåndverk, men inneholder også aktuell debatt og bokanmeldelser. Temaene kan være internasjonale eller norske og spenner fra eldre kunst til dagens kunstuttrykk.

Tidsskriftet retter seg mot fagfolk, studenter og allment kunstinteresserte.

ANSVARLIG REDAKTØR

Bente Aass Solbakken, Nasjonalmuseet

REDAKSJONSSEKRETÆR

Beate Marie Bang

REDAKSJONSRÅD

Knut Astrup Bull, Nasjonalmuseet

Øystein Sjåstad, Universitetet i Oslo

Margrethe C. Stang, NTNU

Caroline Ugelstad, Henie Onstad Kunstsenter

Sigrun Åsebø, Universitetet i Bergen

Design og sats: Type-it AS, Trondheim

Omslagsdesign: KORD

ISSN online: 1504-3029

DOI: 10.18261/issn.1504-3029

© Universitetsforlaget 2019

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon