Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 126-132)
av Mathias Danbolt
Artikkel
Åpen tilgang
Hvad bliver synligt i tomrummet?
Kritiske fabulationer og video-vodou i Jeannette Ehlers’ Black Magic at the White House
Vitenskapelig publikasjon
(side 133-148)
av Nina Cramer
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikel undersøger omhyggeligt udarbejdede lakuner i Jeannette Ehlers’ videoværk Black Magic at the White House (2009). Her udgør det visuelle felt på én gang en arena for kunstnerkroppens udviskning og stedet, hvor en konfrontation med kolonihistoriske udeladelser finder sted. Artiklen argumenterer for, at dette opnås gennem en fabulerende kunstnerisk praksis, hvor grænserne mellem det autentiske og inautentiske utydeliggøres.

What does erasure render visible? This article examines carefully crafted lacunae in Jeannette Ehlers’ video artwork Black Magic at the White House (2009) where the visual field is simultaneously the site of bodily disappearance and a space for negotiating colonial-historical erasure. The article argues that this is achieved through a fabulative artistic practice in which boundaries between the authentic and inauthentic are made indistinct.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 149-165)
av David Winfield Norman
SammendragEngelsk sammendrag

I denne artikkelen søker jeg å identifisere den implisitte avhengighetsstruktur som forbinder etniske og estetiske kunstsyn – et spenningsfelt som utfoldes live i Jessie Kleemanns håndtering av spekk og maling i performance-verket Orsoq III: Subarctic Sushi. Mitt fokuspunkt er undersøkelsen av måten Kleemanns arbeid introduserer en kroppslig måte å forholde seg til kunnskap og historie på, en omkalfatring av hierarkier som fremviser kunnskapens foranderlige, ustabile og uavsluttede utvikling i og rundt Grønland.

In this article, I identify the implicit dependency structure that links the ethnic and aesthetic art histories – a tension that unfolds live in Kleemann’s approach to blubber and paint in the performance Orsoq III: Subarctic Sushi. I focus on examining how Kleemann’s work introduces an embodied manner of relating to knowledge and history by collapsing hierarchies and demonstrating the unstable and unfinished development of these histories in and around Greenland.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 166-185)
av Cathrine Baglo & Hanne Hammer Stien
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i to kunstprosjekter som på ulike måter tematiserer europeisk utstillingskultur og nordisk kolonialisme i fortid og nåtid; «European Attraction Limited» av Lars Cuzner og Cassius Fadlabi (2011–14) og Joar Nangos «European Everything» (2017). Prosjektene diskuteres i lys av en historisk utstillingspraksis som prosjektene påkaller på en direkte eller indirekte måte, nemlig de såkalte levende etnografiske utstillinger. Hvilke mulighetsrom åpner prosjektene opp for – eller lukker?

In this article, the authors discuss two art projects which deal with European exhibition culture and Nordic colonialism in the past and present; «European Attraction Limited» by Lars Cuzner and Cassius Fadlabi (2011–2014) and Joar Nango’s «European Everything» (2017). The projects are viewed in light of the so-called live ethnographic displays. This was an exhibition practice typical all over the Western world in the nineteenth and early twentieth centuries, which the projects invoke in a direct or indirect way. Which scope of possibility and agency do these projects generate?

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 186-204)
av Lene Myong
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikel beskæfter sig med kunstnerkollektivet UFOlab: Unidentified Foreign Object Laboratory, der i sin aktive periode fra 2004-2010 bidrog til at skabe en adoptionskritisk epistemologi, som udfordrer det vidensregime, der understøtter transnational adoption. Artiklen viser, hvordan UFOlab politiserede transnational adoption gennem forskellige interventioner, der søgte at omforme den adopterede figur fra passivt og infantiliseret vidensobjekt til et kritisk og politisk subjekt.

This article reflects on the artist collective UFOlab: Unidentified Foreign Object Laboratory. During its active period from 2004–2010 the collective was formative in creating a critical adoption epistemology challenging the knowledge regime that underpins transnational adoption. The article suggests that UFOlab politicized transnational adoption through a number of interventions aiming to transform the figure of the adoptee from a passive and infantilized object of knowledge into a critical and political subject.

Kunst og Kultur

3-2018, årgang 101

https://www.idunn.no/kk

Kunst og Kultur er Norges eldste kunsthistoriske tidsskrift. Tidsskriftet har til hensikt å publisere det beste fra kunsthistorisk forskning, skrevet av ledende kunsthistorikere i Norge og formidlet med et rikt utvalg illustrasjoner knyttet til stoffet.

Tidsskriftet legger hovedvekt på billedkunst, arkitektur og design/kunsthåndverk, men inneholder også aktuell debatt og bokanmeldelser. Temaene kan være internasjonale eller norske og spenner fra eldre kunst til dagens kunstuttrykk.

Tidsskriftet retter seg mot fagfolk, studenter og allment kunstinteresserte.

ANSVARLIG REDAKTØR

Øystein Sjåstad / Bente Aass Solbakken

REDAKSJONSSEKRETÆR

Beate Marie Bang

REDAKSJONSRÅD

Jørgen Bakke, Universitetet i Bergen

Terje Borgersen, NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Mai Britt Guleng, Nasjonalmuseet

Elin Kristine Haugdal, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Bente Larsen, Universitetet i Oslo

Design og sats: Type-it AS, Trondheim

Omslagsdesign: KORD

ISSN online: 1504-3029

ISSN print: 0023-5415

DOI: 10.18261/issn.1504-3029

© Universitetsforlaget 2018

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon