Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 108-127)
av Svein Aamold
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen ser nærmere på Brynjulf Bergsliens rytterstatue over Karl Johan (1875) på Slottsplassen i Oslo som kunstverk, som herskersymbol, som offentlig minnesmerke og som feiring av nasjonalstaten. Det moderne Norge etter 1814 hadde lite å vise til når det gjaldt offentlige skulpturmonumenter. Hva var bakgrunnen for at nettopp dette monumentet kom på plass og ikke et som var viet Grunnloven? Hvilke kunstneriske forutsetninger lå til grunn for verket?

The first equestrian bronze monument erected in Norway is dedicated to King Karl Johan of Sweden and Norway, created by Brynjulf Bergslien (1875). How did this come about, instead of the proposed monument to the nation’s constitution of 1814? The analysis of the extensive public debates, the committees in charge and the competitions reveal surprising insights into dominating, but also changing political, cultural, Scandinavist and nationalist thoughts at the time.

Åpen tilgang
Tegneskolen i Christiania
En utdanningsinstitusjons betydning for to kongelige byggeprosjekter i Norges hovedstad, Det kongelige slott og lystslottet Oscarshall
Vitenskapelig publikasjon
(side 128-145)
av Nina Høye
SammendragEngelsk sammendrag

I artikkelen ses to store byggeprosjekter i Christiania i første halvdel av 1800-tallet i sammenheng via Tegneskolen. Denne institusjonen fikk betydning for oppførelsen av to viktige bygninger. Hans Ditlef Frants Linstow, som tegnet Norges nye kongebolig, og Johan Henrik Nebelong, som var arkitekten bak lystslottet Oscarshall, virket begge som lærere ved skolen. Grunntanken ved grunnleggelsen av Tegneskolen var å opprette et kunstakademi, men utdanningen ble først og fremst tilrettelagt for håndverkere, selv om mange av samtidens kunstnere ga undervisning. Nivåhevingen på håndverkerne fikk igjen betydning for tilgangen på kvalifisert arbeidskraft da Slottet og senere Oscarshall ble bygget.

This article investigates how Tegneskolen (The School of Drawing) played a role in two major building projects in Christiania in the first half of the nineteenth century – The Royal Palace, designed by H.D.F Linstow, and Oscarshall by J.H. Nebelong. The idea behind the institution was to create an art academy, and both Linstow and Nebelong acted as teachers at the school. Although many of the contemporary Norwegian artists gave lectures, the school still ended up primarily educating craftsmen and heightening the general competence level of artisans. This later made possible qualified labour for these two major projects.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 146-161)
av Kaja M. Haug Hagen
SammendragEngelsk sammendrag

Sentrert i det gotiske alterskapet i Ringsaker kirke er en nisje med en fremstilling av smertensmannen og nattverdskalken. Nisjen ble benyttet til oppbevaring av det konsekrerte nattverdsbrødet og er utstyrt med gitterdører. Artikkelen undersøker mulige tolkninger og forståelser som fant sted i møtet mellom senmiddelalderbetrakteren og alterskapet. Ringsakerskapet tilbød betrakteren ikke bare avbildninger av Gud og de hellige, men også, gjennom sin tilknytning til hostien og relikvier, et faktisk hellig nærvær og en mulig interaksjon med det guddommelige.

Centred in the late medieval triptych in the church of Ringsaker is an image of the Eucharistic Man of Sorrows. The motif is placed in a niche with smaller barred doors for safekeeping of the consecrated wafer. This article examines possible interpretations and understandings that could occur in the meeting between the beholder and the altarpiece as the late medieval religious image fused with the real presence of the divine in form of host and relics.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon