«They [art historians] find us embarassing, we, the anthropologists. They suspect that our crude imputations of motive do violence to the aesthetic issues.»

Mary Douglas1

«One of the most promising directions for new research into contemporary art practice can be found in the reapproachment between art history and anthropology.»

Grant Kester2

Kunst og antropologi har en broket historie, men i nyere tid er imidlertid konvergens mellom perspektiver kanskje den tydeligste tendensen. Denne rekonfigureringen av relasjonen mellom kunst og antropologi både i teori og praksis utgjør utgangspunktet for dette temanummeret av Kunst og Kultur; et forsøk på en synliggjøring av progressive kontemporære tilnærminger til skjæringspunkter mellom disse feltene, avgrenset til aktører med tilknytning til en norsk kontekst.

Tematikken behandles fra ulike komplementerende vinkler: Arnd Schneider (SAI) representerer antropologi-siden, Ingrid Halland (IFIKK) representerer et kunsthistorisk utgangpunkt, mens undertegnede skriver fra et mer hybrid og fristilt ståsted. I tillegg er mer praksisnære felter invitert inn med bidrag i form av essays: Theodor Barth fra Kunsthøgskolen i Oslo, Trude Schjelderup Iversen fra KORO og Geir Haraldseth fra Rogaland Kunstsenter.

En stor takk rettes til Nasjonalmuseet for midler til oversettelse av Schneiders artikkel samt til alle bidragsytere.

Charlotte Bik Bandlien

Gjesteredaktør