Innledninger/forord

Helliesen, Sidsel: Museet for samtidskunst. En introduksjon til fem meningsytringer 66–70/1985

Nordhagen, Per Jonas: Forord 131–132/1981

Redaksjonen: Kunst og Kultur 70 år 1–2/1981

Redaksjonen: Kjære leser 2/1982

Redaksjonen: Lysaker-kretsen 130/1982

Redaksjonen: En serie om samtidskunst 2/1983

Skartveit, Andreas: Gyldendal takker 193–194/1980

Artikler

Achen, Henrik von: Norske arkitekturoppfattelser 1820–1914 198–218/1983

Andberg, Bjarne: Nådens triumf 175–186/1974

Andersen, Jørgen: Selskab med hoveder 17–30/1968

Andersen, Jørgen: Den vilde arv – i det 12. århundredes irske kunst 129–152/1969

Andersen, Stig: Noen temaer i Franz Widerbergs kunst 131–142/1976

Andersen, Stig: Boge Berg, tradisjonsbundet fornyer 107–122/1979

Andersen, Stig: Bjørn Ransve. Tegninger og skisser 129–142/1980

Anker, Peter: Stadier i norsk skulptur 105–117/1981

Anker, Peter: Brukskunstens skjebne mellom industridesign og kunsthåndverk 29–39/1983

Anker, Peter: Vestlandske Kunstindustrimuseum 159–169/1986

Askeland, Jan: Rolf Nesch – alkymisten 193–252/1969

Askeland, Jan: Året 1900 i norsk billedkunst 3–17/1982

Bakke, Dagfinn: Ole Juul 13–22/1978

Becherucci, Luisa: Uffiziene i støpeskjeen 113–122/1969

Berczelly, Laszlo: To fragmenter av en Marsyas-sarkofag 29–40/1973

Berg, Knut: Albrecht Dürers Apokalypse 177–192/1971

Berg, Knut: Jellinge-stenen. Et herskersymbol fra vikingetiden? 200–210/1986

Bhattacharya, Gouriswar: Tre indiske steinskulpturer 257–264/1973

Bjerke, Øivind Storm: Trøndelag Kunstgalleri 224–235/1986

Bjerkek, Ole Petter: To nazarenske altertavler i Norge 161–166/1979

Blehr, Karin: Bedrag og behag. En vandring gjennom Odd Nerdrums maleriske inferno med Thomas Mann som guide 146–156/1983

Blehr, Karin: Sprekken mellom språket og virkeligheten 174–179/1984

Bleken, Håkon: Fragmenter av en kjærlighet 157–178/1972

Bodelsen, Merete: En norsk malerinde set med Gauguins øjne 143–148/1979

Boym, Per: Lillehammer Bys Malerisamling 117–121/1986

Brandt, Johann Rasmus: Blant guder og giganter 71–80/1973

Brandt, Johann Rasmus: Roma i forvandlingens tegn – igjen? 234–250/1983

Brantsæter, Per Lauritz: Gertrude Stein – mennesket og kunstneren 113–116/1976

Brantsæter, Per Lauritz: Thomas Wolfe og den europeiske billedkunst 167–176/1979

Brenna, Arne: Omkring et portrett av J. S. Welhaven 133–156/1972

Brenna, Arne: Købke i Nasjonalgalleriet 81–104/1973

Brenna, Arne: Aktmaleri fra dansk gullalder 83–102/1974

Brenna, Arne: En uteblitt triumf. Gustav Vigelands rytterstatue av Theodore Roosevelt 263–274/1974

Brenna, Arne: Henrik Sørensens «Svartbækken» 3–20/1976

Brenna, Arne: Edvard Munchs arbeiderbilder 1909–1915 197–220/1978

Brenna, Arne: Fra «Albertine» til «Politilegens venteværelse». Et forsøk på å rekonstruere motivets utvikling 65–80/1979

Brenna, Arne: Det etruskiske tempel på Bolteløkken. Et vinterbilde av Jørgen Sørensen 65–82/1980

Brockmann, Jan: Håkon Blekens «Korsvei» 65–78/1978

Brockmann, Jan: Noen tanker om vesttysk maleri i dag 2–19/1985

Brun, Hans-Jakob: Ved en grense. Knut Roses billedverden 3–20/1980

Brun, Hans-Jacob: Stilromantikk som alternativ 118–130/1981

Brunius, August: Svensk och norsk expressionism 47–61/1981

Bugge, Ragne: Ord og bilde 103–115/1982

Bøe, Alf: Kulturutveksling i barokkens Europa 113–120/1968

Bøe, Alf: «Over alt med Festonner og Tropheer udziiret…» 203–224/1974

Børtnes, Jostein: Studier i gammelrussisk maleri 161–180/1970

Bø-Rygg, Arnfinn: Fortidens nærvær? 217–228/1982

Christensen, Charlotte: Hvad forestiller Nasjonalgalleriets Abildgaard-maleri? 40–47/1983

Christie, Håkon: Lorentz Dietrichson og stavkirkeforskningen 160–172/1981

Christie, Sigrid: Altertavlen i Kinn kirke. Ikonografi og tradisjon 125–132/1977

Christie, Sigrid: «De fire årstider». Brodert frise av Torvald Moseid 1–12/1978

Christie, Sigrid: Elias Fiigenschoug og en hollandsk kollega i Innvik kirke 245–256/1979

Crispolti, Enrico: Ivo Pannaggi og hans «mekaniske» kunst 133–148/1970

Danbolt, Hjørdis: Tekstilkunstneren Synnøve Anker Aurdal 229–239/1982

Dreyer, Andreas: Folkelige bilder og bilder til folket. Bergenskunstneren Johan Ludvig Losting (1810–76) 34–45/1985

Durban, Arne: Et storverk illustrert 173–184/1973

Egeland, Erik: Møte med Neisvestnyj 213–242/1976

Eggum, Arne: Edvard Munchs tidlige barneportretter 241–256/1980

Eggum, Arne: Lorentz Dietrichson som kunstpolitiker under naturalismens frembrudd 133–159/1981

Eliasson, Bo Ture: Oscar I:s norska triumf 239–250/1974

Eliasson, Bo Ture: En Huuslig Scene – Et Genrestykke af Adolph Tidemand 130–139/1985

Elvin, Axel: Erik Werenskiold och två folkvisor 221–238/1978

Enstad, Ola: Fotomontasjar 32–37/1982

Eriksen, Trond Berg: Språket uten ord 94–102/1982

Fett, Harry: Oslo Skytshelgen 19–25/1981

Fuchs, Anneli Nordbrandt: Asger Jorns «Modifikationer» 86–93/1982

Gjerdi, Trond: Oslo Bymuseum 43–52/1986

Gjessing, Steinar: Den norske kubist Thorvald Hellesen. En presentasjon 233–248/1981

Gjessing, Steinar: Fra Lysaker til Oslo Rådhus 172–193/1982

Gran, Henning: Et hovedverk av Thorvald Erichsen 1–16/1968

Gran, Henning: Møte med en maler. Erling Enger 70 år 65–88/1969

Gran, Henning: Henrik Sørensen og Matisse 39–52/1970

Gran, Henning: Fra Sara Fabricius til Cora Sandel 41–50/1971

Grimstad, Giulia: Helte- og dødskultus i den greske verden 13–22/1973

Hagen, Else: Ny kirkekunst 21–24/1975

Hamberg, Lars: Kimmo Kaivanto – artist 121–132/1971

Hamberg, Lars: Träskäraren i Melsomvik. En studie kring Hans Gerhard Sørensens bokillustrationer 65–93/1972

Hamberg, Lars: Fragment ur vår vardag. Den finländska tecknaren Ulla Rantanen 147–158/1977

Hamberg, Lars: Möte med Eila Hiltunen 241–250/1978

Hamberg, Lars: Pentti Kaskipuro. Grafisk konst – pro forma 81–90/1979

Hamberg, Lars: Konsten i Finland 41–54/1980

Hamberg, Lars: Ett nytt finskt museum och en finsk konstnär. I Sara Hildén och hennes konstsamling. II. I tidens smältdegel. Erik Enroth (1917–75) retrospektivt 159–174/1980

Hamberg, Lars: Träsnidaren Kain Tapper 48–55/1983

Hamran, Ulf: Krigsguden Mars. En bevart skulptur fra Arendals æresport 1733 123–130/1975

Hauglid, Roar: Katedralen og tårnet 83–96/1980

Haverkamp, Frode: Brudeferden nok en gang 223–237/1980

Heber, Knut: Dagny Juel 1–18/1977

Heiby, Marielisa: Blumenthalværelsets takmaleri 239–243/1984

Heller, Reinhold A.: Strømpefabrikanten, Van de Velde og Edvard Munch 89–104/1968

Heller, Reinhold A.: «Affæren Munch». Berlin 1892–1893 175–192/1969

Helliesen, Sidsel: Norsk Forening for Grafisk Kunst 102–125/1984

Helliesen, Sidsel: J. C. Dahl og den store tradisjon 140–152/1985

Helliesen, Sidsel: Om mishandling av kunstverk i bok, blad og brosjyre 170–177/1986

Hjelde, Gunnar: Malerisamlingen på Bygdø Kongsgård 79–99/1975

Hjort, Øystein: Virkelighedens forvandling (Palle Nielsen) 133–156/1971

Hodin, Josef Paul: Det figurative maleris renessanse 53–63/1968

Hodin, Josef Paul: Computeralderen: Kunst og politikk 151–174/1968

Hodin, Josef Paul: En tsjekkisk kritiker om Edvard Munch. Til minne om F. X. Šalda 37–49/1969

Hodin, Josef Paul: Franz Luby – maler og visjonær 93–104/1970

Hodin, Josef Paul: Venezia-Biennalen som eksperiment 197–208/1970

Hodin, Josef Paul: Kunstens stilling i dag 239–254/1972

Hoem, Arne I.: Eventyret om Haas’ kobberstikk etter C. A. Lorentzens norske prospekter 239–240/1978

Hoff, Svein Olav og Jorunn Sanstøl: Henrik Sørensens illustrasjoner til Bjørnstjerne Bjørnsons bondefortellinger 211–223/1984

Hoffmann, Marta: Folkekunst – hva menes med det? 66–79/1983

Holm, Ivar: Den kanadiske malergruppen «The Group of Seven» 91–106/1978

Hougen, Pål: Arnold Haukelands «Ode til lyset» 69–80/1971

Hovdenakk, Per: Abstrakt ekspresjonisme i Europa og USA 77–104/1981

Hovdenakk, Per: Kunsten i USA idag 157–165/1983

Høiem, Erik: Hva betyr motivet i Bjarne Ness’ rytterbilder? 211–226/1979

Jakobsen, Kirsten: Et Ganymedes-fragment i Nasjonalgalleriet 23–28/1973

Jarnæs, Johan: En teori om Giorgiones «La Tempesta» 175–188/1980

Jeanneret, Lotti: Möbelfynden i Tutankamons grav 229–234/1970

Jeanneret, Lotti: Maya-folket och dess kultur 265–271/1973

Johannesen, Ole Rønning: Dagfin Werenskiolds «Saligprisinger» 169–184/1975

Johnsrud, Even Hebbe: Kunstsenteret på Høvikodden 195–214/1968

Johnsrud, Even Hebbe: Barnett Newman – den tragiske dimensjon i kunsten 18–28/1983

Johnsrud, Even Hebbe: Guernica i nytt lys 180–183/1984

Kjellberg, Anne: Alterskapet i Ringsaker kirke 19–38/1977

Klausen, Arne Martin: Peter Anker. En norsk maler i India i 1790-årene 1–32/1972

Knutsen, Bengt Espen: Pan er død! 130–139/1986

Koefoed, Holger: Lars Hertervig. Sykdom og produksjon i årene 1856–1858 I 1–24/1974

Koefoed, Holger: Lars Hertervig. Sykdom og produksjon i årene 1856–1858 II 69–82/1974

Koefoed, Holger: Makt og avmakt. Ola Enstads Borgerskapets diskrete sjarm 153–155/1985

L’Orange, Hans Peter: Konstantin den stores triumfbue i Roma 81–120/1971

L’Orange, Hans Peter: Peters stol i Vatikanet 135–142/1974

Lande, Marit: Lorentz Dietrichson og den fornnordiske bevegelsen 173–190/1981

Lange, Marit Ingeborg: Fra den hellige lund til Fleskum. Kitty L. Kielland og den nordiske sommernatt 69–92/1977

Lindhagen, Nils: Frälsningstema med variationer. Några motiv i den sinnessjuke C. F. Hills bildvärld 105–126/1973

Lofthus, Else: Et brev fra J. C. Dahl 219–222/1980

Lund, Nils-Ole: Fremvæksten af en norsk arkitektur 65–76/1981

Malmanger, Magne: J. C. Dahls naturstudier og deres forutsetninger 130–145/1983

Malmanger, Magne: Disig morgen, Hampstead. En naturstudie av John Constable 156–163/1985

«Mats B.»: Konsten hos en sovande skönhet – ung svensk konst 93–103/1983

Mehren, Stein: Svein Strand 203–216/1982

Messel, Nils: Fra realistisk virkelighetsskildring til dekorativ form 152–171/1982

Meyer, Siri: Billedanalyse i skolen 20–34/1985

Moe, Ole Henrik: Evige Frankrike. Fransk kunst i begynnelsen av 1980-årene 16–26/1984

Monrad, Kasper: Dansk kunst i 1980’erne 186–197/1983

Mæhle, Ole: Chaïm Soutine. Den siste ekspresjonist? 25–32/1974

Mørstad, Erik: Blikk på Bjørn Ransves bilder 194–210/1984

Mørstad, Erik: Offentlig skulptur i Oslo. Plasseringens ikonografi 97–116/1986

Mørstad, Erik: George Grey Barnard i Langesund. Noen aspekter ved vennskapet som motiv 211–223/1986

Nergaard, Trygve: Kunsten som det evig kvinnelige – en vampyrgåte 251–261/1974

Nergaard, Trygve: Madonna tar av seg glorien. Et galleribilde av Håkon Bleken 164–171/1985

Norberg-Schulz, Christian: Hva er postmoderne arkitektur? 18–31/1982

Norberg-Schulz, Christian: Jarand Rønjom som kirkebygger 5–16/1986

Nordhagen, Per Jonas: Impresjonismen og det moderne bymenneske 129–150/1968

Nordhagen, Per Jonas: «L’Art officiel» og Skandinavia 235–250/1970

Nordhagen, Per Jonas: Kristus i Dødsriket 165–174/1974

Nordhagen, Per Jonas: Lorentz Dietrichsons ikonografiske studier 191–212/1981

Nordhagen, Per Jonas: I grenseland 47–54/1982

Nordhagen, Per Jonas: Fornyelsen av en gammel kulturby. Firenzes byutvikling etter 1860 219–233/1983

Nordhagen, Signe Horn: Pietro Cavallini og hans stilling innen middelalderens italienske billedkunst 77–96/1976

Næss, Trine: Edvard Munch og «Den fri Kjærligheds By» 145–160/1973

Opstad, Gunvald: Ørner over goldt landskap. Inntrykk etter Kjell Nupens utstilling i Oslo høsten 1981 213–220/1981

Pannaggi, Ivo: Bauhaus femti år 65–88/1968

Pedersen, Bjørn Sverre: De tre statsmakters Via triumfalis. En arkitekturidé av H. D. F. Linstow 225–238/1974

Peppiatt, Michael: R. B. Kitaj 166–174/1983

Peppiatt, Michael: Balthus. En presentasjon 6–15/1984

Peppiatt, Michael: Francis Bacon 46–59/1985

Pettersson, Jan Åke: Moderna Museet og 1960-tallets svenske kunstliv 140–150/1986

Plahter, Leif Einar: Det syke barn og Vår. Røntgenundersøkelse av to Munch-bilder 103–115/1974

Plahter, Leif Einar: Christian Krohgs «Albertine i politilegens venteværelse» – en røntgenundersøkelse 107–120/1978

Plahter, Leif Einar: Thomas de Keysers Familiescene 172–178/1985

Polak, Ada: London-kronikk 1967–68 241–261/1968

Polak, Ada: London-kronikk 1968–69 1–24/1970

Polak, Ada: London-kronikk 1969–70 209–228/1970

Polak, Ada: London-kronikk 1970–71 33–48/1972

Polak, Ada: Nyklassisismens tidsalder 215–238/1972

Polak, Ada: London-kronikk 1974 31–58/1975

Polak, Ada: Turner på ny 219–238/1975

Polak, Ada: Islams kultur 165–174/1976

Polak, Ada: John Constable 1776–1976 193–212/1976

Polak, Ada: London-kronikk 1976 109–124/1977

Polak, Ada: Tate Gallery bygger ut 133–142/1979

Polak, Ada: Gullalderen i venetiansk glasskunst 197–210/1979

Poulsson, Vidar: Frits Thaulows farveraderinger 116–129/1982

Pulvers, Solrun: Nô og maskene 157–176/1971

Rajka, Susanne: Paul Klee og musikken 151–158/1986

Redaksjonen: Noen ungdomsbrev fra Nikolai Astrup 215–240/1968

Redaksjonen: Solens rike. En billedkavalkade 253–265/1975

Redaksjonen: Kinesisk kunst gjennom 3000 år 175–189/1977

Redaksjonen: Mellom Eufrat og Tigris 190–193/1977

Redaksjonen: Karl Madsen i Eggedal 1873 194–195/1977

Redaksjonen: Konkurransen om skulpturutsmykning av Johan Svendsens plass foran Konserthuset i Oslo 171–178/1978

Redaksjonen: Adolph Tidemand på vei til Düsseldorf 1837 149–150/1979

Refsum, Tor: «Arkitekturen» 121–128/1968

Refsum, Tor: Akademiet på Torvet 109–114/1972

Refsum, Tor: Paris i 1920-årene 161–172/1973

Refsum, Tor: Møte med Matisse 65–78/1975

Refsum, Tor: Tizians «L’Assunta» 43–47/1978

Reutersvärd, Oscar: Mine omöjliga figurer och deras plats i konsthistorien 78–85/1982

Ring, Gerda: «Et dukkehjem» i Peking 237–240/1980

Rolfsen, Alf: Thorvald Erichsen 1–12/1969

Šalda, F. X.: Den voldsomme drømmer 41–49/1969

Sandberg, Lotte: Transavantgardens far. Møte med Pistoletto, Paladino og Longobardi 218–224/1985

Sande, Siri: Antikke portretter i norsk privateie 41–52/1973

Sande, Siri: To kvinnestatuetter i Nasjonalgalleriet 33–46/1974

Sande, Siri: Tyrkisk billedkunst 74–88/1984

Seeberg, Axel: Den evige Pan 3–12/1973

Seeberg, Axel: Pathos og bathos 143–152/1974

Seeberg, Axel: Aut Cæsar, aut nihil 179–183/1985

Seip, Elisabeth: Arkitektene Lund og Slaatto. Parhester i 25 år 160–173/1984

Serwatowski, Wladyslaw: Plakaten i Polen 232–237/1985

Sherman, Ida L.: Edvard Munchs «Alma Mater». Tretti år i kamp med et motiv 137–154/1975

Sherman, Ida L.: Edvard Munchs «Pubertet» og Félicien Rops 243–258/1976

Shetelig, Haakon: En orientalsk stilindflydelse paa Olav den Helliges tid i Norge 2–14/1981

Sjöberg, Leif: Torsten Billman 117–128/1976

Sjöberg, Leif: Biedermans konst och evolution 151–166/1978

Sjönander, Bengt: Människan i Evert Lundquists bilder 1–20/1975

Sjönander, Bengt: Kaos och ordning hos Bror Marklunds människor 201–218/1975

Sjönander, Bengt: Endre Nemes – en bildvärld av livsglädje och lidande 93–108/1977

Sjönander, Bengt: Vällustingar, rucklare och sorgsna människor 224–238/1984

Sjönander, Bengt: Musikaliska bilder 225–231/1985

Skedsmo, Tone: Olaf Schou og Nasjonalgalleriet 251–263/1978

Skedsmo, Tone: Hos kunstnere, polarforskere og mesener 131–151/1982

Skedsmo, Tone: Tautrekking om Det syke barn 184–195/1985

Skupinska-Løvset, Ilona: Ustinow-samlingen 61–70/1973

Smith, John Boulton: August Strindbergs billedfantasi 17–40/1971

Smith, John Boulton og Adrian Bartlett: Engelsk kunst ved begynnelsen av 1980-årene 3–17/1983

Stabell, Waldemar: Philip King – en engelsk billedhugger 153–160/1969

Stabell, Waldemar: Vosseskolen og de engelske kunstnerne 149–160/1970

Stabell, Waldemar: Edvard Munch og Christian Krohg 237–256/1973

Stabell, Waldemar: Bernt Tunold 1877–1977 196–260/1977

Stein, Mille: En nederlandsk bispevielse 104–112/1983

Stubbe, Wolf: Den sørgende pike var ikke sørgmodig. Edvard Munch og hans modell 105–108/1972

Sutton, Gertrud Købke: Grafikeren Giorgio Morandi 89–112/1969

Sutton, Gertrud Købke: En bronze af Henry Moore 29–38/1970

Sutton, Gertrud Købke: Noldes Nadver 251–259/1970

Sutton, Gertrud Købke: Francis Bacon 93–104/1972

Sutton, Gertrud Købke: Jan Groth 21–30/1976

Sutton, Gertrud Købke: Sonja Ferlov Mancoba 79–90/1978

Svedfelt, Torsten: Zorn på resa i Norge 1890 105–112/1970

Svenæus, Gösta: Munch och Strindberg. Quickborn-episoden 1898 13–36/1969

Sørby, Hild: Nicolai Ulfsten 202–214/1985

Sørensen, Gunnar: Bjørn Carlsen 251–263/1983

Sørensen, Henrik: Thorvald Erichsen og Oluf Wold-Torne 30–39/1981

Thiis-Evensen, Thomas: St. Svithun i Stavanger 138–144/1984

Thorkildsen, Åsmund: En gammel mester blant de unge ville 17–30/1986

Thorud, Svein: En norsk malerinne i Paris. Magnhild Haavardsholms dagbok fra 1909 33–44/1979

Thorud, Svein: Lhote-akademiet. Trygve Torkildsens notatbok 257–266/1980

Thorud, Svein: Insekter og roboter. Per Krohg og brødrene Čapek 27–48/1984

Thorud, Svein: Zdenka Rusová 238–248/1985

Thorud, Svein: Alf Rolfsen og Nordahl Grieg. To humanister på reise i Hellas 66–97/1986

Thue, Oscar: Norsk skulptur i femti år 123–128/1969

Torp, Hjalmar: Den keiserlige Dionysos: Galerius’ festsal i palasset i Thessaloniki 153–164/1974

Tschudi-Madsen, Stephan: Linstow-kirken i Flekkefjord. 40 års restaurering 1932–1972 197–208/1973

Veiteberg, Jorunn: Skaping eller gjenskaping? Nokre tolkingsproblem i samband med Lena Cronquist sine bilete 113–129/1983

Vaa, Thore: Et Israels museum 161–174/1969

Wadell, Maj-Brit: Tomba Emanuele 31–42/1986

Werenskiold, Dagfin: Dagfin Werenskiold og Rolf Lunde 136–146/1977

Werenskiold, Marit: Tysk ekspresjonisme i Norden. «Die Brücke» stiller ut i København og Kristiania 1908 155–169/1975

Werenskiold, Marit: Herwarth Walden. Ekspresjonismens apostel i Skandinavia 1912–23 143–158/1980

Wichstrøm, Anne: Asta Nørregaard og den unge Munch 66–77/1982

Wikborg, Ingeborg: Paul Gauguin og Norden 100–117/1985

Willoch, Sigurd: Et mesterverk av Georges de la Tour 105–112/1968

Willoch, Sigurd: Nasjonalgalleriets funksjon 1–16/1971

Willoch, Sigurd: Med romantiske kunstnere i Sogn. I. Slindebjerken 239–252/1975

Willoch, Sigurd: Med romantiske kunstnere i Sogn. II. Baleasken og Frithjofsteinen 31–46/1976

Willoch, Sigurd: To tegninger av Camille Corot i Nasjonalgalleriet 143–154/1976

Willoch, Sigurd: Fra Jacob Munchs vandreår. I. København og Paris 129–150/1978

Willoch, Sigurd: Fra Jacob Munchs vandreår II. I Italia og hjemover 1–32/1979

Willoch, Sigurd: Edgar Degas i Nasjonalgalleriet 21–40/1980

Willoch, Sigurd: Thomas Fearnley og de danske malere i Italia 249–258/1981

Willoch, Sigurd: Noen tidlige setesdalsstudier av Olaf Isaachsen 89–101/1984

Willoch, Sigurd: Et moderne museum 71–75/1985

Ytreberg, Nils Andreas: Elias Fiigenschows selvportrett og malerier av hans hustru og svigermor i Innvik kirke? 91–106/1979

Ytreberg, Nils Andreas: Ringsaker kirkes alterskap i kulturhistorisk lys 23–42/1978

Østby, Erik: Noen bronsestatuetter i Nasjonalgalleriet 53–60/1973

Østby, Erik: Krigerne fra Riace 37–46/1982

Østby, Leif: «Poetens historia» 127–132/1970

Østby, Leif: En lovende norsk debut. J. C. Dahl på Charlottenberg 1813–15 197–214/1972

Østby, Leif: J. C. Dahl på Charlottenborg 1813–15 193–196/1973

Østby, Leif: Norske minnesmerker 40 år 47–52/1974

Østby, Leif: Rolf Rude 99–106/1975

Østby, Leif: Et ungdomsverk av J. C. Dahl 259/1976

Østby, Leif: Camille Corot i Avignon 123–132/1979

Østby, Leif: Skipbruddet i J. C. Dahls maleri 195–218/1980

Østby, Leif: På skogtur med J. C. Dahl 175–180/1983

Randbemerkninger og kommentarer

Bleken, Håkon: A museum is a museum is a museum … 90–94/1985

Brenna, Arne: Albertine igjen 63/1980

Calmeyer, Reidar: Til motmæle: Middelalderportretters identitet 249/1986

Flor, Harald: Filial eller fellesløsning? 82–89/1985

Fuglesang, Signe Horn: Kommentar til Shetelig 15–18/1981

Gulliksen, Bjørn Melbye: Drømmen og virkeligheten 76–81/1985

Hauglid, Roar: Alterbaldakinen i Torpo stavkirke 264–271/1983

Heiby, Marielisa Gjerding: Er den nederlandske bispevielsen italiensk? 64–67/1984

Heiby, Marielisa Gjerding: Blumenthalværelsets takmaleri 239–243/1984

Hohler, Erla Bergendahl: Kommentar til Fett 26–29/1981

Lange, Bernt C.: En bemerkning til Alf Bøes artikkel om norske æresporter 131/1975

Lange, Marit: Kommentar til Sørensen 40–46/1981

Lange, Marit: Museet i Banken 95–99/1985

Sinding-Larsen, Staale og Dag Myklebust: Bygningsvern 279–280/1982

Stein, Mille: Et dobbelteksponert familieportrett 178–184/1986

Sørensen, Bodil: Forma urbis Romae medioevalis 184–189/1984

Werenskiold, Marit: Kommentar til Brunius 62–63/1981

Willoch, Sigurd: Apropos C. W. Eckersberg 249–253/1985

Østby, Erik: Tre bøker om kunst og geometri 236–241/1986

Markeringer og minneord

Berg, Knut: Jean Heiberg in memoriam 129–130/1976

Berg, Knut: Leif Østby 80 år 3–5/1986

Berg, Knut: Rolf Nesch in memoriam 1–3/1976

Heiberg, Bernt: Til Knut Bergs 60-årsdag 123–129/1985

Hygen, Johan Bernitz: Sigurd Winge: av tale ved bisettelsen i Østre krematorium den 2. februar 1970 69–76/1970

Malmanger, Magne: Per Palme til minne III–V/1983

Redaksjonen: Per Palme. Hilsen til 60-årsdagen 7. november 1974 133/1974

Redaksjonen: Tre norske kunsthistorikere gått bort [Om Reidar Kjellberg, Henning Gran og Ragna Stang.] 127/1978

Schjetne, Tone Thiis: Helge Thiis in memoriam 255–259/1972

Seeberg, Axel: Hans Peter L’Orange. Hilsen til syttiårsdagen 1–2/1973

Seeberg, Axel: H. P. L’Orange til minne 3–5/1984

Østby, Leif: Sigurd Winge 14. mars 1909–22. januar 1970 77–92/1970

Østby, Leif: Harry Fett. 1875 – 8. september – 1975 133–136/1975

Østby, Leif: Dagfin Werenskiold in memoriam 133–135/1977

Østby, Leif: Alf Rolfsen. 28. januar 1895–10. november 1979 1–2/1980

Bokanmeldelser

Askeland, Jan: Knut Rose [Om Knut Rose av Trygve Nergaard.] 53–54/1986

Berg, Birgitta: Sigrid Hjertén, en svensk Matisse-elev [Om Sigrid Hjertén av Elisabet Haglund.] 246–247/1986

Blehr, Karin: Visuel kommunikation, bind 1 og 2 [Om Visuel kommunikation bind 1 og 2 av Bent Fausing og Peter Larsen.] 292–295/1983

Blindheim, Martin: Norges kunsthistorie, bind 2 [Om Norges kunsthistorie bind 2, «Høymiddelalder og Hansatid», av Gyldendal (red.).] 257–264/1982

Brun, Hans-Jakob: Dannede erindringer [Om Haaken. En gallerists erindringer av Haaken A. Christensen.] 127–128/1986

Brun, Hans-Jakob: Boken om Bleken [Om Håkon Bleken av Trygve Nergaard.] 248/1986

Danbolt, Gunnar: Norsk kunstnerleksikon [Om Norsk kunstnerleksikon. Bildende kunstnere – arkitekter – kunsthåndverkere bind 1–2 av Nasjonalgalleriet (red.).] 244–247/1984

Ellenius, Allan: Norges kunsthistorie, bind 3 [Om Norges kunsthistorie bind 3, «Nedgangstid og ny reisning», av Gyldendal (red.).] 271–274/1983

Ellenius, Allan: En ny bok om Hertervig [Om Lars Hertervig. Lysets maler av Holger Koefoed.] 255–257/1985

Fritzvold, Reidar: En bok om Voss kirke [Om Voss kyrkje av Arne Berg.] 167–170/1978

Fritzvold, Reidar: Aagot Noss: Statuane i Nordmandsdalen 160/1979

Grieg, Sigurd: En bok om norsk gullsmedkunst [Om Gullsmedkunsten i Norge av Ada Polak] 193–195/1971

Hjort, Øystein: Norges kunsthistorie, bind 7 [Om Norges kunsthistorie bind 7, «Inn i en ny tid», av Gyldendal (red.).] 280–284/1983

Kjellberg, Anne: Den gylne kjortel i Uppsala domkirke [Om Drottning Margaretas gyllene kjortel i Uppsala domkyrka av Agnes Geijer.] 242–243/1986

Langberg, Harald: Norges kunsthistorie, bind 4 [Om Norges kunsthistorie bind 4, «Det unge Norge 1814–1870», av Gyldendal (red.).] 264–266/1982

Lange, Marit: Jærmaleriet, fra landskap til visjon [Om Jærmaleriet, fra landskap til visjon av Hild Sørby.] 126–130/1984

Lassen, Erik: Kunsthåndverk og kunstindustri [Om to av kapitlene i Norges kunsthistorie bind 4, «Det unge Norge 1814–1870», av Gyldendal (red.).] 269–270/1982

Loge, Øystein: Med og utan rammer [Om Med og utan rammer. Sytten artiklar om bilde av Jorunn Veiteberg og Robert Øfsti (red.).] 190–192/1984

Meyer, Siri: Kunsthistoriens historie [Om The Critical Historians of Art av Michael Podro.] 130–133/1984

Myklebust, Dag: Romantikk og fortidsvern [Om Romantikk og fortidsvern av Tonte Hegard.] 118–120/1985

Nergaard, Trygve: En ny Munch-bok [Om Edvard Munch, malerier – skisser og studier av Arne Eggum.] 68–70/1984

Nergaard, Trygve: Munchs liv og verk [Om Munch. His Life and Work av Reinhold Heller.] 60–61/1985

Nergaard, Trygve: Om kunst- og kulturformidling [Om Kunst og kulturformidling av Arnfinn Bø-Rygg og Hild Sørby (red.).] 126–127/1986

Nordhagen, Per Jonas: Kvinnelige kunstnere [Om Kvinner ved staffeliet. Kvinnelige malere før 1900 av Anne Wichstrøm.] 257–259/1985

Paulsen, Åshild: Hoffmaleren Hinrich Krock [Om Hinrich Krock 1671–1738. Der Hofmaler im absolutischen Dänemark av Sigrid Theimann.] 247–252/1984

Polak, Ada: En bok om norske møbler [Om Møbler i Norge av Trond Gjerdi.] 66–67/1977

Polak, Ada: Et verk om europeisk gullsmedkunst [Om The Art of the European Silversmith av Carl Hernmarck.] 55–58/1980

Polak, Ada: Donatello og Michelozzo [Om Donatello and Michelozzo. An Artistic Partnership and its Patrons in the Early Renaissance I–II av Ronald Lightbown.] 267/1980

Ringbom, Sixten: Nationell konst och nationella ideal [Om Norges kunsthistorie bind 5, «Nasjonal vekst», av Gyldendal (red.).] 274–276/1981

Rosborn, Sven: Norske kongeborger [Om Norske kongeborger av Gerhard og Dorothea Fischer.] 268–270/1981

Sandström, Sven: Norges kunsthistorie, bind 6 [Om Norges kunsthistorie bind 6, «Mellomkrigstid», av Gyldendal (red.).] 274–280/1983

Sinding-Larsen, Staale: Arkitekturens uttrykksformer [Om Arkitekturens uttrykksformer av Thomas Thiis-Evensen.] 122–125/1986

Thue, Oscar: Praktbok om Vigeland [Om Gustav Vigeland. Mennesket og kunstneren av Tone Wikborg.] 70–72/1984

Wildhagen, Fredrik: Fra kunstindustri til Industridesign [Om 20th Century Ltd. Industrial Design in America 1925–1939 av Jeffrey Meikle.] 254–256/1984

Willoch, Sigurd: Maleren Peter Hansen [Om Maleren Peter Hansen av Grete Zahle.] 252–254/1984

Willoch, Sigurd: En kaminskjerm og dens kontekst [Om Lykkens tempel av Else Kai Sass.] 244–245/1986

Zeitler, Rudolf: En ny norsk konsthistoria [Om Norges kunsthistorie bind I, «Fra Oseberg til Borgund», av Gyldendal (red.).] 271–274/1981

Zeitler, Rudolf: Maleri og skulptur [Om to av kapitlene i Norges kunsthistorie bind 4, «Det unge Norge 1814–1870», av Gyldendal (red.).] 266–269/1982

Østby, Leif: Rafaels tegninger [Om Raphaels Zeichningen bind IX av Konrad Oberhuber (red.).] 116/1974

Østby, Leif: To bokanmeldelser [Om Glass: its makers and its public av Ada Polak og Schandinavische Landschaftsbilder. Deutsche Künstlerreisen von 1780 bis 1864 av Olaf Klose og Lilli Martius.] 266–267/1975

Østby, Leif: To bøker om norsk folkekunst [Om Folkekunst i Norge av Peter Anker; Norsk folkekunst av Peter Anker og István Rácz.] 63/1976

Østby, Leif: Nye bøker om nordisk tegnekunst og grafikk [Om Carl Fredrik Hill. Sjukdomsårens konst av Nils Lindhagen; Lofoten av Rolf Nesch; På teaterturné til Finnmark av Rolf Nesch; Raderinger fra haven av Jørgen C. Rasmussen.] 190–192/1976

Østby, Leif: Et hovedverk om antikkens arkitektur [Om Oldtidens bygningsverden av Hans Peter L’Orange.] 59–61/1980

Østby, Leif: Stevnemøte med glemte år [Om Kunstnernes hus av Steinar Gjessing (red.).] 189–191/1980

Utstillingsomtaler

Brautaset, Inger-Johanne: Den 3. Nordiske Tekstiltriennale 63/1983

Bøe, Alf: Gustav III av Sverige. En stor utstilling på Nationalmuseum 185–192/1973

Bøe, Alf: Gustavsberg jubilerer. Fra akademiprofessorer til moderne formgivere 97–112/1976

Flor, Harald: Realismene på ett brett 221–233/1981

Gran, Henning: Gjensyn med Vieira da Silva 25–28/1970

Johnsrud, Even Hebbe: Venezia 82 194–202/1982

Kongsrud, Håkon: Ernst Svarstad. En minneutstilling 25–30/1975

Lange, Marit: Utstillinger i Oslo høsten 1981 55–65/1982

Martens, Johannes Skanche: Utstillinger i Paris 1967 35–52/1968

Mørstad, Erik: Utstillinger i Oslo våren 1982 240–256/1982

Mørstad, Erik: Venezia 84 145–159/1984

Pettersson, Jan Åke: Venezias mellomrom – Biennalen 1986 186–199/1986

Polak, Ada: Vikingene inntar British Museum 97–108/1980

Polak, Ada: Nordisk sølv i Wallace Collection i London 56–62/1983

Redaksjonen: Bronzetto. Italienske småbronser i Nasjonalgalleriet 39–50/1977

Steen-Johnsen, Søren: Willi Midelfart. En minneutstilling 65–76/1976

Thue, Oscar: Utstillinger i Oslo våren 1967 175–194/1968

Thue, Oscar: Utstillinger i Oslo høsten 1967 31–34/1968

Thue, Oscar: Utstillinger i Oslo høsten 1968 49–64/1969

Thue, Oscar: Utstillinger i Oslo våren 1969 53–68/1970

Thue, Oscar: Utstillinger i Oslo høsten 1969 113–126/1970

Thue, Oscar: Utstillinger i Oslo våren 1970 181–196/1970

Thue, Oscar: Utstillinger i Oslo høsten 1970 51–68/1971

Thue, Oscar: Utstillinger i Oslo våren 1971 33–48/1972

Thue, Oscar: Utstillinger i Oslo høsten 1971 115–132/1972

Thue, Oscar: Utstillinger i Oslo våren 1972 179–196/1972

Thue, Oscar: Utstillinger i Oslo høsten 1972 127–144/1973

Thue, Oscar: Utstillinger i Oslo våren 1973 53–68/1974

Thue, Oscar: Utstillinger i Oslo høsten 1973 117–132/1974

Thue, Oscar: Utstillinger i Oslo våren 1974 49–64/1975

Thue, Oscar: Utstillinger i Oslo høsten 1974 107–122/1975

Werenskiold, Marit: Russisk malerkunst i Munch-museet 49–63/1984

Østby, Leif: Utstillinger i Oslo våren 1975 185–200/1975

Østby, Leif: Utstillinger i Oslo våren 1976 175–189/1976

Østby, Leif: Utstillinger i Oslo høsten 1975 47–62/1976

Østby, Leif: Utstillinger i Oslo våren 1977 159–174/1977

Østby, Leif: Utstillinger i Oslo høsten 1976 51–65/1977

Østby, Leif: Utstillinger i Oslo våren 1978 179–196/1978

Østby, Leif: Utstillinger i Oslo høsten 1977 47–64/1978

Østby, Leif: Utstillinger i Oslo våren 1979 177–196/1979

Østby, Leif: Utstillinger i Oslo høsten 1978 45–64/1979

Østby, Leif: Utstillinger i Oslo høsten 1979 109–120/1980

Bibliografier

Eggum, Arne: Litteraturen om Edvard Munch gjennom nitti år 270–279/1982

Gjerdi, Trond: Folkekunstlitteraturen i Norge 1970–81 259–264/1981

Hohler, Erla Bergendahl: Norsk middelalderkunst. Litteratur 1970–1983 284–292/1983

Myklebust, Dag: 1970-årenes litteratur om bygningvern 264–268/1981

Rabben, Anne-Lise: Aktuelle publikasjoner 181–183/1983

Rabben, Anne-Lise: Aktuelle publikasjoner 134–137/1984

Rabben, Anne-Lise: Aktuelle publikasjoner 62–64/1985

Rabben, Anne-Lise: Knut Berg bibliografi 196–197/1985

Rabben, Anne-Lise: Aktuelle publikasjoner 55–59/1986

Østby, Leif: Nye bøker om kunst 257–259/1979

Østby, Leif: Bøker om nordisk kunst 61–62/1980