Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kunst og Kultur
Kunst og kultur (etabl. 1910) er Norges eldste kunsthistoriske tidsskrift. Tidsskriftet har til hensikt å publisere det beste fra kunsthistorisk forskning, skrevet av ledende kunsthistorikere i Norge, og formidlet med et rikt utvalg illustrasjoner knyttet til stoffet.

Tidsskriftet legger hovedvekt på billedkunst, arkitektur og design/kunsthåndverk, men inneholder også aktuell debatt og bokanmeldelser. Temaene kan være internasjonale eller norske, og spenner fra eldre kunst til dagens kunstuttrykk.

Kunst og kultur retter seg mot fagfolk, studenter og allment kunstinteresserte.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, og med støtte fra Norges forskningsråd.

Kunst og kultur kommer ut fire ganger årlig.

Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

Kvalitetsvurdering
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. 

Indeksering
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
 • Directory of Open Access Journals
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.
Ansvarlig redaktør
Øystein Sjåstad, Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær
Beate Marie Bang, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Redaksjonsråd
Jørgen Bakke, Universitetet i Bergen
Terje Borgersen, NTNU
Mai Britt Guleng, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Elin Kristine Haugdal, Universitetet i Tromsø
Bente Larsen, Universitetet i Oslo

Redaksjonens adresse
E-post: kunstogkultur@nasjonalmuseet.no

Tidsskriftet Kunst og kultur
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Boks 7014 St. Olavs plass
0130 Oslo


 
(Gjeldende fra årgang 100, 2017)
Kunst og Kultur er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.  
Fra 2017 utgis alt innhold i Kunst og Kultur med gull åpen tilgang (open access gold model) og under Creative Commons-lisensen CC-BY-NC 4.0.

All tekst skal være  i Word-format. Manus til vitenskapelige artikler kan være på inntil 30 000 tegn inkludert mellomrom. Vennligst bruk 12-punkts skriftstørrelse og halvannen linjeavstand.

Merk:
 • Rett venstre marg
 • Ikke innrykk etter tittel/undertittel
 • Innrykk for hvert nytt avsnitt
 • Kursiveres:
  Titler på kunstverk
  Titler på bøker og tidsskrifter
  Fremmedspråklige ord og uttrykk som ikke kan anses som fremmedord (for eksempel in situ, terminus ante quem)
 • Settes i doble anførselstegn:
  Titler på artikler
  Titler på serier (av kunstverk og liknende)
  Titler på mastergradsoppgaver, doktorgradsavhandlinger osv.
  Sitater på under tre linjer
 • Sitater over tre linjer (om det ikke er en enkelt setning), markeres med linjeskift og innrykk fra venstre marg. Sitatet skal ha enkel linjeavstand, og være i 10- punkts skriftstørrelse.
 • Enkle anførselstegn på sitat i et sitat. Avkorting av sitat merkes med […].
 • Tankestrek mellom tall, som årstall, sidetall osv. (trykk Ctrl + tasten merket – øverst helt til høyre på tastaturet)

Noter

 • Sluttnoter (uten bibliografi)
 • Kursiv og anførselstegn som i hovedteksten
 • Litteraturreferanser i hht. Chicago Manual of Style:
  Ved første gangs referanse: Forfatterens navn og etternavn + bokens/artikkelens og tidsskriftets tittel + utgivelsessted + forlag + utgivelsesår + sidenummer
  Ved annen gangs referanse og senere anvendes forfatterens etternavn, tittel og sidetall. Tittelen kan forkortes.
Se følgende nettside for en ”quick guide”: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Eksempel sluttnoter

BOK
 1. Christian Skredsvig, Dager og netter blant kunstnere (Oslo: Andresen og Butenschøn, 2010), 51–52.
 2. Skredsvig, Dager og netter, 13.
ARTIKKEL
 1. Gabriel P. Weisberg,”The Traditional Realism of François Bonvin,” The Bulletin of the Cleveland Museum of Art 65, nr. 9 (1978): 287.
 2. Weisberg, “The Traditional Realism of François Bonvin,” 290.
REDIGERT BOK/ANTOLOGI
 1. Amelia Jones, “Unpredictable Temporalities: The Body and Performance in (Art) History,” i Performing Archives/Archives of Performance, red. Gunhild Borggreen og Rune Gade (København: Museum Tusculanum Press, 2013), 55.
 2. Jones, “Unpredictable Temporalities,” 56.
OVERSATT BOK
 1. Erich Auerbach, Mimesis. Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen, overs. Ulrika Wallenström (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2002 [1998]), 465–470.
 2. Auerbach, Mimesis, 475.
INTERNETTPUBLISERTE ARTIKLER
For internettpubliserte artikler, legg til dato for nedlasting og webadresse.

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette (DOI ble innført i 2000). DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk, bruk tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

En DOI er en unik kode for elektroniske objekter, og er en internasjonal standard for pålitelig identifisering av blant annet en elektronisk artikkel. En DOI har mange viktige funksjoner, som at den gjør en tekst bedre søkbar og forenkler registreringen avimpact factor. Se f.eks.: https://no.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier.

Eksempel på plassering av DOI-kode i litteraturhenvisning i Kunst og Kultur:

Krushil Watene, “Nussbaum’s Capability Approach and Future Generations,” Journal of Human Development and Capabilities 14 (2013): 21. Doi: http://dx.doi.org/10.1080/19452829.2012.747488. 

Illustrasjoner

Maksimum antall illustrasjoner til hver artikkel er ti. Forfatteren skal selv skaffe til veie trykkeklare illustrasjoner. Redaksjonen kan være behjelpelig med å fremskaffe enkelte illustrasjoner. Dette angis da i illustrasjonslisten. Bestilling av illustrasjoner som medfører vederlag, avklares med redaksjonssekretær først.

Illustrasjonene leveres i digital form i minimum 300 dpi og A4 format, på CD eller mail/fileflow. Billedfilene nummereres fortløpende, og samme nummer brukes i billedteksten.

Illustrasjonsliste og tekster

 • Liste over illustrasjoner leveres sammen med manus.
 • Illustrasjonstekster:

  Ill. nr. + kunstnerens navn + kunstverkets tittel + årstall + teknikk + mål + eier/sted + fotograf + rettighetsinnehaver
Eksempel på illustrasjonstekst til kunstverk:

Ill. 1. Edvard Munch: Menneskeberget/Mot lyset, 1927–29. Olje på lerret,

300 x 420 cm. Munch-museet. Foto: Svein Andersen. © Munch-museet/Munch-Ellingsen gruppen/BONO 2014.

Eksempel på tekst til illustrasjon med arkitektonisk motiv:

Ill. 1. Heinrich Ernst Schirmer: Christiania Botsfengsel, 1843–51. Fra Chr. Tønsberg, Christiania og Omegn, 1850.

INNSENDT MANUS SKAL HA FØLGENDE OPPSETT:

Artikkelens tittel
Forfatters navn
Forfatters e-postadresse
Ingress
Brødtekst

Dessuten skal abstract (engelsk sammendrag på ca. 70 ord), keywords (3-6 nøkkelord på engelsk), forfatteropplysninger og illustrasjonsliste inkluderes i samme dokument.

Forfatteropplysningene skal inneholde fødselsår, akademisk grad og utdanningssted, eventuell relevant erfaring og nåværende arbeidssted, tittel, arbeids- og interessefelt, samt tittel på en eller to nye og relevante publikasjoner.

Manuskript og høyoppløste illustrasjoner (minimum 300 dpi) kan sendes på e-post til kunstogkultur@nasjonalmuseet.no.

Manuskript kan også sendes i CD til:

Kunst og Kultur
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Postboks 7014 St. Olavs plass
0130 Oslo

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon