Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kunst og Kultur
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Kunst og Kultur ble etablert av Harry Fett og Haakon Shetelig i 1910. Det er det eldste kunsthistoriske tidsskriftet i Norge og publiserer ny forskning på høyt vitenskapelig nivå.

Tidsskriftet er den viktigste norskspråklige formidlingskanalen for kunsthistorikere og dekker billedkunst, arkitektur og design fra middelalderen til i dag.

Kunst og Kultur retter seg mot forskere og fagmiljøer som arbeider med kunsthistoriske perspektiver og problemstillinger.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, og med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Kunst og Kultur kommer ut fire ganger årlig.

Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

KVALITETSVURDERING
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. 

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • ERIH PLUS
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), på nivå 2 i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og på nivå 1 i Publikationsforum (Finland).

 
ANSVARLIG REDAKTØR
Bente Aass Solbakken, ph.d. i kunsthistorie, seniorkurator ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

REDAKSJONSSEKRETÆR
Beate Marie Bang, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

REDAKSJONSRÅD
Caroline Ugelstad, cand. ph.d. i kunsthistorie, sjefskurator ved Henie Onstad kunstsenter
Margrethe C. Stang, ph.d. i kunsthistorie, førsteamanuensis ved NTNU
Sigrun Åsebø, ph.d. i kunsthistorie, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen
Knut Astrup Bull, cand. philol i kunsthistorie, seniorkurator ved Nasjonalmuseet
Øystein Sjåstad, ph.d. i kunsthistorie, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

KONTAKT REDAKSJONEN
E-post: kunstogkultur@nasjonalmuseet.no

Tidsskriftet Kunst og kultur
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Boks 7014 St. Olavs plass
0130 Oslo


 
(Gjeldende fra årgang 100, 2017)
Kunst og Kultur er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.  
Kunst og Kultur er den viktigste norskspråklige formidlingskanalen for kunsthistorikere og dekker billedkunst, arkitektur og design fra middelalderen til i dag. Vi publiserer ny forskning på høyt vitenskapelig nivå, og retter oss mot forskere og fagmiljøer som arbeider med kunsthistoriske perspektiver og problemstillinger. Redaksjonen ønsker særlig manuskripter som bidrar til et større mangfold i norsk kunsthistorie.

Fra 2017 utgis alt innhold i Kunst og Kultur med åpen tilgang (open access) og under Creative Commons-lisensen CC-BY-NC 4.0.

INNLEVERING AV MANUS

Manuskript, dokumenter med forfatteropplysninger og illustrasjoner kan sendes på e-post til kunstogkultur@nasjonalmuseet.no.

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye. Manuskripter som ikke følger forfatterveiledningen, vil bli sendt i retur. 

KRAV TIL MANUS

Manuskripter som sendes inn til tidsskriftet må ikke være publisert eller være under vurdering til publisering andre steder. Kun manuskripter som følger format og innhold angitt nedenfor, vil bli vurdert av redaksjonen.

All tekst skal være i Word-format. Vitenskapelige artikler kan være på inntil 30 000 tegn inkludert mellomrom og referanser.

Forfatterens navn skal ikke framgå av artikkelen. Noteapparatet skal utformes uten personlig henvisning til artikkelforfatteren.

Artikler skal inneholde følgende:
 • Artikkelens tittel
 • Sammendrag (ca 70 ord)
 • Abstract (engelsk sammendrag, ca. 70 ord)
 • 3-6 nøkkelord
 • 3-6 keywords (engelske nøkkelord)
 • Brødtekst
 • Illustrasjonsliste
Eget dokument med forfatteropplysninger skal inneholde
 • Forfatterens navn
 • Stilling og institusjonstilknytning
 • E-post-adresse
 • Kort biografi med akademisk grad, årstall for oppnåelse av denne og utdanningssted. Oppgi også arbeids- og interessefelt, samt tittel på en eller to nye og relevante publikasjoner.

Referansestil

Tidsskriftet benytter Chicago Style manual. Se her for en kort introduksjon: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Kursivering
 • Titler på kunstverk
 • Titler på bøker og tidsskrifter
 • Fremmedspråklige ord og uttrykk som ikke kan anses som fremmedord (for eksempel in situ, terminus ante quem)
Doble anførselstegn (« »)
 • Titler på artikler
 • Titler på serier (av kunstverk og liknende)
 • Titler på mastergradsoppgaver, doktorgradsavhandlinger osv.
 • Sitater på under tre linjer
Sitat

Sitater over tre linjer (om det ikke er en enkelt setning), markeres med linjeskift og innrykk fra venstre marg.

Enkle anførselstegn (‘ ’) på sitat i et sitat. Avkorting av sitat merkes med ellipse i klammer: […]. (Trykk Alt + 0133 for ellipse.)

Tankestrek

Tankestrek (–) mellom tall, som årstall, sidetall osv. (trykk Ctrl + tasten merket – øverst helt til høyre på tastaturet).

Noter

Sluttnoter (uten bibliografi)

Kursiv og anførselstegn som i hovedteksten

Litteraturreferanser i hht. Chicago Manual of Style:

Ved første gangs referanse: Forfatterens navn og etternavn + bokens/artikkelens og tidsskriftets tittel + utgivelsessted + forlag + utgivelsesår + sidenummer

Ved annen gangs referanse og senere anvendes forfatterens etternavn, tittel og sidetall. Tittelen kan forkortes.

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/. 

Illustrasjoner

Maksimum antall illustrasjoner til hver artikkel er ti. Forfatteren skal selv skaffe til veie trykkeklare illustrasjoner. Redaksjonen kan være behjelpelig med å fremskaffe enkelte illustrasjoner. Dette angis da i illustrasjonslisten. Bestilling av illustrasjoner som medfører vederlag, avklares med redaksjonssekretær først.

Illustrasjonene leveres i digital form i minimum 300 dpi og A4 format, på CD eller mail/fileflow. Billedfilene nummereres fortløpende, og samme nummer brukes i billedteksten.

Liste over illustrasjoner leveres sammen med manus.

Illustrasjonstekster

Ill. nr. + kunstnerens navn + kunstverkets tittel + årstall + teknikk + mål + eier/sted + fotograf + rettighetsinnehaver

Eksempel på illustrasjonstekst:

Ill. 1. Edvard Munch: Menneskeberget/Mot lyset, 1927–29. Olje på lerret, 300 x 420 cm. Munch-museet. Foto: Svein Andersen. © Munch-museet/Munch-Ellingsen gruppen/BONO 2014.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

 

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon