Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kategorial danning og bruk av IKT i undervisning
Kåre Fuglseth (red.)
Innhold Info Referanse
Åpen tilgang
(side 14-29)
av Kåre Fuglseth
Åpen tilgang
2 Klafkis kategoriale danningsteori og didaktikk
En nærmere analyse av Klafkis syn på danning som prosess med vekt på det fundamentale erfaringslag
(side 30-52)
av Olav Kansgar Straum
Åpen tilgang
(side 115-130)
av Kåre Fuglseth
Åpen tilgang
9 Teaching English for real life
Reader-response theory and the Bildung tradition
(side 154-167)
av Jessica Allen Hanssen
Åpen tilgang
(side 168-191)
av Ellen Marie Sæthre-McGuirk
Kan vi arbeide med metodar i skulen utan å trekkje inn innhald og mål?
Kva kan digital teknologi gje av pedagogisk meirverdi?
Kan tysk danningsteori framleis vere til hjelp til å forstå undervisning og læring?

Denne boka handlar om det som skjer når danningsteori møter utfordringane med digital teknologi i skulen og særleg med bruken av mobile einingar (m-læring) i lærarutdanninga. Undervisningstema som er drøfta, er filosofi og etikk, engelsk litteratur og kunst og handverk. 

Sentrale perspektiv er henta frå den tyske teoretikaren Wolfgang Klafki (1927–2016). Klafkis kategoriale danningsteori blir kritisk drøfta i lys av dagens digitale utfordringar, og mottakinga av teorien hans i norsk pedagogikk og didaktikk blir òg vurdert. Forfattarane argumenterer for at Klafki framleis er aktuell. Eit sentralt poeng for Klafki var at danning er tosidig; ho har alltid både ei formal og ei materiell side. Vi kan ikkje «lære å lære» utan å lære noko. Han peika også på at det konkrete emnet har ei generell side, ein kategori, av større eller mindre danningsverdi. For å kunne velje læringsstoff og metode, må læraren og læreplanmakaren må ha ein fagleg idé om kva dette kan vere.

 
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon