Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 3)
av Ane Margrethe Lyng
(side 4-19)
av Marte Birkeland & Natasa Sandvold
Engelsk sammendrag

The Norwegian Land Consolidation Act (LCA) section 3-18, which is referred to as “protection against loss”, is one of three main conditions for implementing a land consolidation settlement. The land consolidation settlement shall not result in costs or other disbenefits that are greater than the benefits, cf. Section 3-18. However, the LCA does not lay down further rules for quantification, distribution or control over benefits generated from a land consolidation settlement. The term ‘benefit’ appears in LCA section 7-6, which determines that the Land Consolidation Court should allocate the costs in accordance with each party’s individual benefit. This article examines benefits in 25 land consolidation cases, seeks to illustrate how the benefits are distributed, and how this is reflected in the allocation of costs. The purpose is to investigate a practical topic and phenomenon that has previously only been dealt with to a minor degree.

Vitenskapelig publikasjon
(side 20-38)
av Sæmund Stokstad
Engelsk sammendrag

This paper investigates and accounts for the structural predetermined framework of land acquisition negotiations. It first focuses on the ethical and legal framework, before looking at the alternative to a negotiated agreement. Finally, the paper discusses how the structural predetermined framework can affect the result of the negotiations. It also enlightens some comparisons with judicial mediation and the alternative dispute resolution method, med-arb.

Vitenskapelig publikasjon
(side 39-53)
av Sjur K. Dyrkolbotn
Engelsk sammendrag

In Norway, owners can claim compensation for the development potential of their property following expropriation. However, compensation is dependent on the owner showing that the development in question would have been foreseeable if the expropriation had not taken place. The interpretation of this requirement has long been a contentious issue and is associated with a complex body of case law. The present article investigates the interpretation of the foreseeability requirement relied on by the Court of Appeal in the so-called Smibelg case, pertaining to expropriation for hydropower development. The article argues that the Court of Appeal relied on an interpretation of the foreseeability condition that requires owners to show that their development plans would have been preferable to the expropriation project. In response to an article by Broch Hauge, I argue that the Court of Appeal had no secure basis in case law for this interpretation, which would severely limit owners’ right to compensation if generally adopted by the courts.

(side 54-64)
av Inge Revhaug
Engelsk sammendrag

In 2018, the New Norwegian reference frame for height NN2000 is introduced in the whole country. Following NN1954, which was a national frame, NN2000 is connected to the European Vertical Reference System EVRS 2007 by the Baltic Ring. The Baltic Ring is a separate Nordic adjustment and differs slightly from the final EVRS 2007 result. For EVRS 2007 and NN2000, the heights are computed as they were in the beginning of the year 2000. While NN1954 ignored isostatic land uplift, for NN2000 under the Nordic Geodetic Commission, models to correct this have been developed and implemented in the software. Gravitational forces due to the moon and sun create earth tides. The average of the tides is named permanent tide. In EVRS 2007 and NN2000 the zero tidal system is applied, meaning that one removes the direct effect of the attraction from the sun and the moon, but retains the indirect effect caused by the deformed crust.

Hva kan vi lære fra gjennomførte vilkårsrevisjoner av vannkraftkonsesjoner i Norge?
En dokumentanalyse av resultater, prosess og kunnskapsgrunnlag
(side 65-102)
av Berit Köhler, Øystein Aas & Audun Ruud
Engelsk sammendrag

The terms of more than 400 licenses for the production of hydropower in Norwegian watercourses can come up for revision by 2022. These revisions of terms open up for a weighting of the societal benefit of hydropower production against the regulation’s effect on the environment and public interests, such as recreational use and landscape experiences. At the same time, they are the principal instrument to improve the environmental conditions in regulated watercourses, and thus to implement the European Water Framework Directive in Norway. This article analyses by means of the relevant documents the results, processes and knowledge base of four of the licence revisions that have been conducted so far. We ask what one can learn from these first revisions, whether they fulfil the objectives as stated in the guidelines of the Ministry of Petroleum and Energy (OED), and whether they represent only incremental or more substantial changes in the management of regulated watercourses. Our study shows i.a. that these first revisions have been long-lasting processes with a relatively low impact on hydropower production, and that they only partially fulfil the objectives of the OED guidelines. We conclude that future revisions could be improved by applying more systematic and structured decision-making processes.

Kommentar
Fra rettspraksis. Erstatning for tap som følge av reguleringsplanvedtak
En kommentar til høyesterettsavgjørelse HR-2018-2388A
(side 103-105)
av Fredrik Holth
Ansvarlig redaktør Ane Margrethe Lyng, høyskolelektor ved HVL
Redaksjonssekretær Gudrun Rossebø Kringlebotn
Redaksjonsråd
Eiendomsfag/jordskifte Leiv Bjarte Mjøs, førsteamanuensis ved HVL
Per Kåre Sky, professor ved NMBU
Øystein Jakob Bjerva, ph.d. frå NMBU og Jordskifterettsleder i Akershus og Oslo jordskifterett
Tanja Skovsgaard, førsteamanuensis ved Aalborg universitet
Eiendomsøkonomi Sølve Bærug, førsteamanuensis ved NMBU
Arealplanlegging Akkelies van Nes, professor ved HVL
Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis ved NMBU
Geomatikk og kartfag Trond Nordvik, førsteamanuensis ved HVL
Terje Midtbø, professor ved NTNU
JuridiskSjur Dyrkolbotn, førsteamanuensis ved HVL
Anne Rogstad, seksjonssjef i juridisk seksjon ved NVE
Ingrid Wang Larsen, universitetslektor ved NMBU
Eivind Junker, postdoktor ved NTNU
Kontakt Ane Margrethe Lyng, amly@hvl.no.
Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/kartogplan#/authors.
Kundeservice Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice. Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.E-post: journals@universitetsforlaget.noAbonnement kan bestilles på www.idunn.no/kartogplan.
Annonser og ilegg Formater, frister og priser, ta kontakt med Tekna ved Leikny Gammelmo, leikny.gammelmo@gmail.com.
Rettigheter Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.
Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/kartogplan#/rights.
Omslag Imperiet
Omslagsillustrasjoner Kartverket
Sats Tekstflyt AS
Trykk 07 Media – 07.no
ISSN Print 0447-3278
ISSN Online 2535-6003
DOI 10.18261/issn.2535-6003

Kart og plan utgis av Tekna Samfunnsutviklerne i samarbeid med Universitetsforlaget.

© Universitetsforlaget 2019 / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon