Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kampen om vitenskapeligheten
Forskningskommunikasjon i et politisk betent felt
Mette Andersson
Innhold Info Referanse
Åpen tilgang
(side 9)
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Boken analyserer migrasjons- og integrasjonsforskeres erfaringer med forskningskommunikasjon. Som vitenskapelig tema er migrasjon og integrasjon blant de mest sensitive temaer i vårt samfunn. Hvordan klarer forskerne å formidle sine analyser til ulike grupper av publikum, og hvordan ser de på forholdet mellom medborger- og ekspertrollen? Hva betyr erfaring, arbeidssted, disiplinbakgrunn og mediekanal, og endrer kommunikasjonen seg i takt med at forskningsfelt modnes?

Boken består av åtte kapitler og tar for seg temaer som ulike tolkninger av begreper og metoder, vitenskapelig troverdighet, offentlig intellektuelle, debattdeltakelse, kommunikasjonsidealer, politisering og identitetsarbeid.

Andersson konkluderer med at politisk betente forskningsfelt kan sammenlignes med magnetiske felt; forskere og forskningsresultater blir trukket mot eller assosiert med ytterpolene og politisert i tråd med den allmenne samfunnsdebatten på feltet. Grensene mellom politikk, media og vitenskap blir utydelige, med det resultat at flere forskere ønsker å trekke seg tilbake fra samfunnsdebatten.

Mette Andersson er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Abstract

This book analyses communication experiences among social science researchers in the politically sensitive field of migration and integration. How do researchers communicate to meet different demands and knowledge levels, and how do they see the ideal researcher in public debate. How does working place, discipline and media channel influence communication, and how does research communication change when research fields grow older.

Through eight chapters, the author looks at themes such as interpretations of methods and words, public intellectuals, debate participation, communication ideals, implicit and explicit normativity, and researchers’ identity work.

One main conclusion is that politically sensitive research fields have traits common with magnetic fields where researchers and research result are drawn towards or associated with outer poles and politicized according to the general societal debate on the field. Boundaries between politics, media and science becomes blurred, and researchers may want to withdraw from public debate.

Mette Andersson is Professor of Sociology at the University of Oslo, Norway.

Som vitenskapelig tema er migrasjon og integrasjon blant de mest sensitive temaer i vårt samfunn. Hvordan klarer forskerne å formidle sine analyser til ulike grupper av publikum, og hvordan ser de på forholdet mellom medborger- og ekspertrollen? Hva betyr erfaring, arbeidssted, disiplinbakgrunn og mediekanal, og endrer kommunikasjonen seg i takt med at forskningsfelt modnes?

Boken består av åtte kapitler og tar for seg temaer som ulike tolkninger av begreper og metoder, vitenskapelig troverdighet, offentlig intellektuelle, debattdeltakelse, kommunikasjonsidealer, politisering og identitetsarbeid.

Andersson konkluderer med at politisk betente forskningsfelt kan sammenlignes med magnetiske felt; forskere og forskningsresultater blir trukket mot eller assosiert med ytterpolene og politisert i tråd med den allmenne samfunnsdebatten på feltet. Grensene mellom politikk, media og vitenskap blir utydelige, med det resultat at flere forskere ønsker å trekke seg tilbake fra samfunnsdebatten.

 
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon