Artikkelen redegjør nærmere for innholdet og tolking av negative servitutter, samt praktiske alternativer for håndtering av negative servitutter som begrenser utnyttelsen av en eiendom.

Nøkkelord: Negative servitutter, strøksservitutter, endring, opphør, sletting