Artikkelen tar for seg oppgaveteknikk ved skriving av teorioppgaver og domsanalyser. Teorioppgave og domsanalyse er oppgaveformer man møter én eller flere ganger på eksamen i løpet av jusstudiet, og artikkelen søker å adressere utfordringer knyttet til å skrive en god eksamensbesvarelse innenfor disse sjangrene. Artikkelen inneholder konkrete råd og tips til hvordan disse utfordringene kan møtes og løses. Viktige temaer som tas opp er hva som utgjør en hensiktsmessig struktur, hvilke krav som ofte stilles til innhold, herunder selvstendighet og vurderingsevne og beskrivelse av hvordan juridisk metode kan (og bør) anvendes i en besvarelse.

Nøkkelord: Oppgaveteknikk, teorioppgave, domsanalyse, struktur, fremstilling, utfordringer, juridisk metode