Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
(side 265-274)
av Erik Monsen
Sammendrag

I løpet av årene 2010–2013 avsa Høyesterett flere dommer som har bidratt til viktige rettsavklaringer om innholdet i reklamasjonsregler på obligasjonsrettens område. Mellom reklamasjonsregler og passivitetsregler er det etter omstendighetene et samspill med potensielt stor praktisk betydning, og basert på de henviste sakene kan det se ut til at Høyesterett nå tar sikte på å bidra til avklaringer av dette samspillet, og utpensle innholdet av ulovfestete passivitetsregler.

Vitenskapelig publikasjon
(side 275-303)
av Mari Klungsøyr Kristiansen
Sammendrag

I artikkelen drøftes den såkalte objektiv proforma-regelen. Artikkelen tar først for seg utviklingen av og grunnlaget for regelen, før det redegjøres nærmere for hva som er innholdet i og rekkevidden av objektiv proforma mer spesifikt i beslagsretten. Videre klargjøres forholdet mellom den subjektive og den objektive proformaregelen. Avslutningsvis behandles spørsmålet om objektiv proforma utgjør en generell regel i privatretten.

(side 304-324)
av Tord Pedersen
Sammendrag

Artikkelen tar for seg oppgaveteknikk ved skriving av teorioppgaver og domsanalyser. Teorioppgave og domsanalyse er oppgaveformer man møter én eller flere ganger på eksamen i løpet av jusstudiet, og artikkelen søker å adressere utfordringer knyttet til å skrive en god eksamensbesvarelse innenfor disse sjangrene. Artikkelen inneholder konkrete råd og tips til hvordan disse utfordringene kan møtes og løses. Viktige temaer som tas opp er hva som utgjør en hensiktsmessig struktur, hvilke krav som ofte stilles til innhold, herunder selvstendighet og vurderingsevne og beskrivelse av hvordan juridisk metode kan (og bør) anvendes i en besvarelse.

Jussens venner

Hefte 5 / 2020 - volum 55 - Grunnlagt 1952

Norwegian Uiversity Law Review

www.idunn.no/jv

 

Ansvarlige redaktører

Alexander Sæthern, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Tlf.: +47 947 80 575 E-post: alexsathern@gmail.com

Vijar J. Nerheim, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Tlf.: +47 954 28 781 E-post: viljar_jn@icloud.com

 

Redaksjonsråd

Aina Mee Ertzeid, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Filip Truyen, professor II ved Universitetet i Bergen og advokat i Wikborg Rein ­Advokatfirma

Jussi Erik Pedersen, førsteamanuensis ved UiT – Norges arktiske universitet

Hilde K. Ellingsen, advokat i Advokatfirmaet Lund & Co

Kristoffer Svendsen, førsteamanuensis ved UiS og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania

 

Redaksjonens adresse

Jussens venner

Institutt for offentlig rett ved UiO

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

 

Manuskripter

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/jv. Manuskripter sendes til redaktørene på epost.

 

Kundeservice

Henvendelser om abonnementmv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo.

Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/jv

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 0022-6971

ISSN Online: 1504-3126

DOI: 10.18261/issn.1504-310X

 

© Universitetsforlaget 2020 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon